/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/retirement-white.svg

Pensioen

Uw klanten op weg helpen naar een beter pensioen

Beleggen voor pensioen

Het pensioen staat bij veel van uw klanten hoog op de agenda, aangezien overheid en bedrijfsleven de verantwoordelijkheid steeds meer naar het individu verleggen. Vaak hebben ze geen andere keuze dan zelf meer voor hun pensioen te sparen. Voor diegenen die hun beleggingen willen inzetten om daarvan straks, na hun pensionering, de vruchten te plukken, zijn er volop kansen. 

Diepgaande ervaring

Pensioenregels en -stelsels zijn vaak ingewikkeld zodat het lastig is er een weg in te vinden. Schroders weet wat er komt kijken bij de opbouw van een goed pensioen. Al vele jaren lang helpen wij mensen die sparen voor hun pensioen of met pensioen zijn, te bereiken wat zij nodig hebben. Wij kennen de pensioenregelgeving voor individuele beleggers, financieel adviseurs en pensioenfondsen door en door, zowel in eigen land als daarbuiten. Deze brede ervaring en kennis gebruiken wij bij de ontwikkeling van onze fondsen en beleggingsoplossingen. 

Gericht op de lange termijn

Onze beleggingsaanpak is van oudsher gericht op de lange termijn, wat aansluit bij de tijdshorizon van veel mensen die voor hun pensioen sparen. Wij streven naar sterke, houdbare rendementen voor de lange termijn. Op deze manier helpen wij onze klanten, zowel klein als groot, in elke fase van het proces. Met velen van hen werken we al tientalen jaren. 

Actief pensioen

Wij zijn van mening dat actief beheer het beste aansluit op de behoeften van uw klanten. Als een klant bijvoorbeeld met het oog op zijn pensioen wil dat zijn vermogen even sterk groeit als de inflatie en een inkomen van 4% per jaar oplevert, is passief de index volgen gewoon niet genoeg. Actief beheer kan hiervoor een oplossing bieden. Op basis van analyse, knowhow, ervaring en eigen oordeel kan een actieve beheerder een brede keuze aan oplossingen voorstellen die beter zijn toegesneden op een specifiek pensioendoel.

Producten voor elke fase

Ons fondsenaanbod bestrijkt alle fasen van de pensioenopbouw: van fondsen die een hoger rendement dan de inflatie leveren tijdens de verdien- en spaarfase, tot fondsen die een levenslang inkomen kunnen geven na pensionering. Er is een oplossing voor een veelheid aan wensen en behoeften.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Belangrijke informatie: Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. In Noord-Amerika Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. Alle andere gebruikers Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 35 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.


Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen