/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/sustainability20sq_gray.svg

Duurzaamheid

Duurzaam beleggen voor langetermijnwaarde in een snel veranderende wereld

Verandering omarmen

De veranderingen in maatschappij en milieu gaan sneller dan ooit. De opwarming van de aarde, de vergrijzing en de technologische revolutie veranderen het aanzien van onze planeet. Tegen deze achtergrond zal de kloof tussen winnaars en -verliezers in de beleggingswereld alleen maar toenemen en zal de conventionele financiële analyse niet meer voldoende zijn. 

De houding van beleggers verandert

Uit onderzoek van Schroders blijkt dat steeds meer beleggers willen weten wat de impact van hun beleggingsbeslissingen op de wereld om hen heen is. Tegelijkertijd beseffen ook meer beleggers dat duurzaam beleggen een manier kan zijn om op lange termijn beter rendement te behalen.

Image

Verder kijken dan de cijfers

Om te begrijpen wat de impact is van deze krachten, die in de traditionele financiële analyse niet worden meegenomen, is een toekomstgericht, fundamenteel beleggingsproces nodig. Dat gaat verder dan bestudering van het ondernemingsmodel van bedrijven. Wij beoordelen ook hun interactie met klanten, leveranciers en werknemers, en kijken naar alle kosten van hun activiteiten, ook voor milieu en maatschappij. Op deze manier krijgen wij inzicht in de echte waarde en de impact die een belegging op lange termijn heeft.

Leider in duurzaamheid

Schroders behoort tot de leiders in duurzaam beleggen. ShareAction, een non-gouvernementele organisatie, beschouwt ons als de beste pan-Europese vermogensbeheerder op dit gebied, en de Principles for Responsible Investment (PRI), een organisatie van de VN*, beoordeelt ons met de score A+. 

Integratie van duurzaamheid

Duurzaamheidsonderzoek is een onlosmakelijk deel van ons beleggingsproces, in elke beleggingscategorie en elke regio. Het is een integraal onderdeel van alles wat we doen. 

Duurzaamheidsanalyse is meer dan lijstjes afvinken: het is een manier om waarde toe te voegen op basis van echt inzicht. Ook gaan wij in dialoog met bedrijven en gebruiken we ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen om positieve verandering voor de hele levenscyclus van een belegging te bewerkstelligen.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

2020 ShareAction Responsible Investment Survey of European Asset Managers; A+ rating: Beoordelingsrapporten Principles for Responsible Investment 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen