/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Corporate Responsibility

Focused on driving progress and improving futures.

Onze impact op de samenleving en het milieu staat centraal in onze benadering van verantwoord ondernemen. De focus ligt bij ons op het bevorderen van vooruitgang en het werken aan een betere toekomst. Dit doen we door op elk moment en zoveel mogelijk onze verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de samenleving en het milieu.

Image

Global Compact van de Verenigde Naties

Schroders heeft in 2020 het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend, het grootste initiatief ter wereld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven die het UN Global Compact ondertekenen, beloven om tien universele principes in aanmerking te nemen in hun operationele activiteiten en hun strategieën. Die principes belichamen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs), die werden vastgelegd om extreme armoede uit te roeien, de sociale ongelijkheid te verminderen, onrecht te bestrijden en de aarde te beschermen.

Vier fundamentele verantwoordelijkheden

De tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties bestrijken vier grote thema’s, die we hebben geïntegreerd in onze operationele activiteiten en strategieën op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het bestrijden van corruptie en het bevorderen van de mensenrechten hebben we ook als doel om te helpen om extreme armoede uit te roeien, de sociale ongelijkheid te verminderen, onrecht te bestrijden en de aarde te beschermen.

Mensen (arbeid)

We streven ernaar om bij te dragen aan een betere toekomst voor de mensen rond ons, zowel binnen onze onderneming als in de bredere samenleving, waarop we een blijvende positieve impact willen hebben.

 

 

 

Milieu

We beperken onze impact op het milieu tot een minimum door verschillende doelstellingen na te streven, waaronder het verminderen van onze wereldwijde koolstofvoetafdruk.

Mensenrechten

Schroders is streng gekant tegen slavernij en mensenhandel. We zullen nooit bewust steun verlenen aan of zakendoen met organisaties die zich met dergelijke activiteiten inlaten.

Corruptiebestrijding

Schroders zet zich volledig in om financiële criminaliteit te voorkomen en promoot bedrijven die goede ESG-praktijken vooropstellen.

Important information:
What are the risks? Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall.
Honesty and integrity are deeply engrained in our culture and it is everyone's responsibility at Schroders to ensure that remains the case.
However, like all organisations, we face the risk of things going wrong or of unknowingly harbouring illegal or unethical behaviour.
If you suspect wrongdoing, impropriety, unethical behaviour or have concerns regarding Schroders business practices, you may raise them confidentially.
All reports are treated in confidence and you can opt to remain completely anonymous. Schroders will receive a non-attributable summary of issues raised to address the concerns appropriately.