Jaka jest wartość zerowej emisji netto?

Przedsiębiorstwa, które ograniczą emisję dwutlenku węgla, mogą stać się bardziej odporne na zagrożenia związane z klimatem i odnieść większy komercyjny sukces w dłuższej perspektywie.

Zmiany klimatu to ryzyko inwestycyjne. Wierzymy, że firmy muszą pilnie przekształcić swoje modele biznesowe, aby wspólnie uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu dla ludzi i planety oraz dostosować się do przyszłych wzrostów temperatury. Dlatego angażujemy nasze firmy będące przedmiotem inwestycji w opracowanie najbardziej odpowiedniego planu dekarbonizacji dla ich modeli biznesowych.

Uważamy, że warto podążać za planem zerowej emisji netto do 2050 roku. Przyczynia się to do zabezpieczenia firm na przyszłość, pomagając im w zarządzaniu ryzykiem, wykorzystywaniu możliwości i potencjalnym osiąganiu lepszych wyników biznesowych. To, jak firma zareaguje na wyzwania związane ze zmianami klimatu, może mieć kluczowe znaczenie dla jej wyników finansowych.

W przypadku firm, które są już na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto, nadal angażujemy się i głosujemy jako udziałowcy - rozliczając je z wprowadzania znaczących zmian i postępów.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza aktywna własność w Schroders, przeczytaj nasz Engagement Blueprint

Czym jest aktywna własność?

Aktywna własność w Schroders oznacza angażowanie się w spółki i emitentów oraz nasze aktywa w celu zachęcania do odpowiedzialnego zachowania. Poprzez rozliczanie kierownictwa dążymy do wzmocnienia długoterminowej wartości naszych inwestycji.

Tematy

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.