Aktywne zaangażowanie

Zaangażowane współdziałanie z zespołami zarządzającymi spółkami jest kluczowym elementem wartości, jaką wnosimy na rzecz naszych klientów.
Icons sheet 1_Sales Aid

Dialog

Współpracujemy z firmami, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu są one przygotowane do zmieniającego się świata

Icons sheet 1_Transfer

Zaangażowanie

Angażujemy się w działalność firm, aby wpływać na ich zachowania i dostosowywać je do zmieniającego się świata

Icons sheet 1_Policy

Wykonywanie praw głosu

Korzystamy z naszych praw głosu, aby upewnić się, że te zmiany następują

W Schroders uważamy, że posiadamy pewne obowiązki jako inwestorzy oraz jako strażnicy aktywów naszych klientów. To dlatego staramy się aktywnie wpływać na zachowania korporacyjne, aby zapewnić odpowiedzialne społecznie zarządzanie przedsiębiorstwami, w które inwestujemy. To oznacza nie tylko patrzenie na to, co dzieje się z naszymi inwestycjami, ale jak zachowują się one w ramach codziennej aktywności. Pomaga nam to lepiej chronić i zwiększać wartość inwestycji naszych klientów.

Zaangażowanie

Zaangażowanie to coś więcej niż tylko spotkanie z kierownictwem firmy - to okazja do zapoznania się z podejściem firmy do zrównoważonego rozwoju.

Wykonywanie praw głosu

Wykonywanie praw głosu jest jedną z kluczowych metod komunikowania swoich poglądów i wywierania pozytywnego wpływu na sposób zarządzania firmą. Zawsze będziemy korzystać z prawa głosu, aby głosować w najlepszym interesie naszych klientów, nawet jeśli oznacza to głosowanie przeciwko kierownictwu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza aktywne zaangażowanie w Schroders, przeczytaj nasz Engagement Blueprint.

Odpowiedzialne zarządzanie majątkiem

Spółki, dla których priorytetem jest właściwe zarządzanie w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), często osiągają lepsze wyniki i z czasem uzyskują wyższe stopy zwrotu, zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa. Aby mieć pewność, że inwestujemy Twoje pieniądze w najbardziej odpowiedzialny sposób, aktywnie wpływamy na zachowania firm i promujemy zrównoważone praktyki biznesowe. Spółka Schroders podtrzymuje swoje zobowiązanie do bycia liderem w naszym sektorze w zakresie zasad zarządzania (Stewardship). W naszej pracy koncentrujemy się na wysokiej jakości współpracy z firmami, w które inwestujemy. Więcej szczegółów na temat naszego podejścia zawierają dokumenty dotyczące polityki odpowiedzialnego inwestowania.

Powiązane zawartość

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.