Private Investor

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r.nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Zmiana nazwy służy podkreśleniu rosnącego znaczenia Luksemburga jako centrum europejskiego biznesu Schroders i nowych licencji, które uzyskaliśmy, aby kontynuować sprzedaż i zapewniać strategie inwestycyjne opracowywane globalnie dla naszych klientów z EOG.

Należy pamiętać, że osoba prawna w Luksemburgu, z którą klienci, dystrybutorzy i inne strony trzecie mają zawarte i będą nadal zawierać umowy, nie zmieniła się i że jakakolwiek umowa zawarta z SIM Lux pozostaje w mocy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego powiadomienia, prosimy o e-mail na adres simeucsm@schroders.com.

Zawiadomienie dla inwestorów

Wartość aktywów netto

357,8144 PLN

14-08-2018

up 0,0071

AUM (M) 113,75

Wartość aktywów netto

542,3169 PLN

14-08-2018

down 0,0141

AUM (M) 1677,73

Wartość aktywów netto

60,0428 PLN

14-08-2018

down 0,5835

AUM (M) 6660,85

Prognozy inwestycyjne

16LIP 2018

Biuletyn ekonomiczny: lipiec 2018

Prognozy inwestycyjne

16LIP 2018

Biuletyn ekonomiczny: lipiec 2018

Jak może się rozegrać wojna handlowa?

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

29CZE 2018

Potencjalny szok dochodowy czekający na osoby oszczędzające na emeryturę

Globalne Badanie Inwestorów

29CZE 2018

Potencjalny szok dochodowy czekający na osoby oszczędzające na emeryturę

Globalne badanie postaw inwestorów wykazało, że osoby zbliżające się do emerytury oczekują, że na emeryturze otrzymywać będą 74% swojej pensji. Rzeczywistość emerytów jest zupełnie inna.

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

29CZE 2018

Dlaczego 70% osób wciąż inwestuje po przejściu na emeryturę

Według globalnego badania ponad dwie trzecie osób planuje kontynuować inwestowanie nawet na emeryturze.

Prognozy inwestycyjne

08CZE 2018

Infografika ekonomiczna: maj 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.