Private Investor

Wartość aktywów netto

371,7204 PLN

14.02.2020

down 0,0097

AUM (M) 207,30

Wartość aktywów netto

606,1039 PLN

14.02.2020

up 0,4672

AUM (M) 2098,26

Wartość aktywów netto

65,6403 PLN

14.02.2020

down 0,0087

AUM (M) 6630,88

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.