Private Investor

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r.nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Zmiana nazwy służy podkreśleniu rosnącego znaczenia Luksemburga jako centrum europejskiego biznesu Schroders i nowych licencji, które uzyskaliśmy, aby kontynuować sprzedaż i zapewniać strategie inwestycyjne opracowywane globalnie dla naszych klientów z EOG.

Należy pamiętać, że osoba prawna w Luksemburgu, z którą klienci, dystrybutorzy i inne strony trzecie mają zawarte i będą nadal zawierać umowy, nie zmieniła się i że jakakolwiek umowa zawarta z SIM Lux pozostaje w mocy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego powiadomienia, prosimy o e-mail na adres simeucsm@schroders.com.

Zawiadomienie dla inwestorów

Wartość aktywów netto

357,6115 PLN

16-07-2018

up 0,0873

AUM (M) 109,91

Wartość aktywów netto

541,6872 PLN

16-07-2018

down 0,0675

AUM (M) 1684,30

Wartość aktywów netto

62,1895 PLN

16-07-2018

down 0,0947

AUM (M) 6696,72

Prognozy inwestycyjne

16LIP 2018

Biuletyn ekonomiczny: lipiec 2018

Prognozy inwestycyjne

16LIP 2018

Biuletyn ekonomiczny: lipiec 2018

Jak może się rozegrać wojna handlowa?

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

08CZE 2018

Infografika ekonomiczna: maj 2018

Prognozy inwestycyjne

08CZE 2018

Infografika ekonomiczna: maj 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

05CZE 2018

Biuletyn ekonomiczny: maj 2018

Wojny handlowe: co oznaczają dla gospodarki światowej?

Prognozy inwestycyjne

27KWI 2018

Infografika ekonomiczna: kwiecień 2018

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.