Private Investor

Wartość aktywów netto

358,8514 PLN

19.08.2019

up 1,0217

Wartość aktywów netto

587,3236 PLN

19.08.2019

down 0,7450

Wartość aktywów netto

57,9954 PLN

19.08.2019

up 0,9877

Prognozy inwestycyjne

05SIE 2019

Infografika ekonomiczna: lipiec 2019

Prognozy inwestycyjne

05SIE 2019

Infografika ekonomiczna: lipiec 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

02LIP 2019

Infografika ekonomiczna: czerwiec 2019

Prognozy inwestycyjne

02LIP 2019

Infografika ekonomiczna: czerwiec 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

09MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: kwiecień 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Prognozy inwestycyjne

02MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: marzec 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.