Private Investor

Wartość aktywów netto

362,3551 PLN

16.10.2019

up 0,4540

AUM (M) 213,87

Wartość aktywów netto

588,7714 PLN

16.10.2019

down 0,4591

AUM (M) 2017,27

Wartość aktywów netto

59,9413 PLN

16.10.2019

up 0,5185

AUM (M) 6003,69

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Czego inwestorzy oczekują od zarządzających funduszami?

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Czego inwestorzy oczekują od zarządzających funduszami?

Zarządzający powinni prioretyzować kwestie ochrony środowiska inwestując w spółki, według badania na 25000 inwestorach

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Wykres tygodnia: Co skłoniłoby inwestorów do zrównoważonego inwestowania?

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Wykres tygodnia: Co skłoniłoby inwestorów do zrównoważonego inwestowania?

Zainteresowanie inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie wzrosło w ostatnich latach, jednak wciąż część inwestorów podchodzi do tego z dystansem. Badanie Schroders Global Investor Study ilustruje prz…

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

'Generacja X bardziej martwi się o wzrost zrównoważony niż millennialsi'

Generacja X chętniej rozważa kwestie zrównoważonego rozwoju podczas inwestycji niż millennialsi, jak wynika z globalnego badania inwestorów Schroders.

Prognozy inwestycyjne

12WRZ 2019

Infografika ekonomiczna: sierpień 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.