Udostępnij

Dni bez transakcji

Fundusze Schroder ISF i Schroder AS są zarejestrowane i wyceniane w Luksemburgu. Należy pamiętać, że poniższe dni są dniami bez transakcji i fundusze nie będą wtedy wyceniane zgodnie z dokumentem podanym poniżej.

Dni bez transakcji