Udostępnij

Dokumenty prawne

Please note, that you can find the KIID documents in our Global Fund Centre at the respective product page.

Schroder ISF

Dokumenty prawne  
Schroder ISF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Fundusz”) link
Prospekt spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF link

 

Schroder GAIA

Dokumenty prawne  
GAIA - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder GAIA („Fundusz”) link
Prospekt spółki Schroder GAIA

 

Schroder SSF

Dokumenty prawne  
Schroder SSF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder Special Situations Fund („Fundusz”) link