Udostępnij

Dokumenty prawne

Schroder ISF

Dokumenty prawne  
Schroder ISF - Informacja Dodatkowa Dla Inwestorów Subskrybujących Jednostki Uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Fundusz”) link
Schroder ISF - („Spółka”) – zabezpieczone walutowo klasy jednostek uczestnictwa link
Prospekt spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF link