Udostępnij

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF* Global Gold został stworzony z myślą o zapewnieniu wzrostu wartości kapitału w długim okresie poprzez inwestycje w złoto i inne metale szlachetne oraz instrumenty finansowe z nimi powiązane, a także w akcje spółek z sektorów powiązanych ze złotem i metalami szlachetnymi na świecie.

Dlaczego warto inwestować?

  • Aktywne i nieograniczone podejście – możliwość wykorzystywania najbardziej atrakcyjnych okazji na globalnym rynku, bez ograniczeń wynikających z benchmarku, w celu maksymalizacji zysku z uwzględnieniem ryzyka.
  • Szerokie spektrum inwestycyjne – korzyści wynikające z elastycznej alokacji w zdywersyfikowanym portfelu instrumentów z rynku metali szlachetnych takich jak akcje oraz fizyczne złoto, srebro, platyna czy pallad.
  • Doświadczony zespół – zarządzający posiadają łącznie ponad 30-letnie doświadczenie na rynku surowców.
  • Bezpieczna przystań  złoto udowodniło, że jest w stanie utrzymywać swoją wartość w okresach niepewności zarówno finansowej, monetarnej, jak i politycznej.
  • Naturalne zabezpieczenie przed inflacją – ceny złota z reguły rosną wraz ze wzrostem kosztów życia.
  • Efektywna dywersyfikacja portfela – historyczne stopy zwrotu z inwestycji w złoto są ujemnie skorelowane z akcjami i innymi instrumentami finansowymi.
  • Potencjał zysku – zarówno złoto, jak i akcje spółek z branży złota oferują znaczny potencjał zysków.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1223082196

Kod Bloomberg

SCHGGAA:LX

Data uruchomienia funduszu

29.06.2016 r.

Benchmark

FTSE Gold Mines Index

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

5,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

1,99%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

*W całym dokumencie Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF.

** Zaprezentowana opłata bieżąca jest tylko szacunkiem z uwagi na fakt, iż fundusz nie posiada historii dostatecznie długiej do obliczenia jej wartości. Szczegółowe dane o opłatach bieżących będą prezentowane w rocznych sprawozdaniach finansowych funduszu.