Udostępnij

Schroder ISF

Schroder International Selection Fund

Składająca się z 90 produktów oferta jest w stanie spełnić wymagania znacznej większości inwestorów. Obejmuje wszystkie główne typy aktywów i regiony, zawiera propozycje odpowiednie dla inwestorów oczekujących wzrostu, dochodu lub dodatkowej dywersyfikacji. Struktura SICAV* daje dostęp do wszystkich popularnych produktów, jak również do bardziej wyspecjalizowanych okazji i obszarów rynku. Wszystkie fundusze korzystają z siły finansowej i sprawdzonego doświadczenia inwestycyjnego spółki Schroders.

Spółka Schroder ISF została założona w 1968 r. w Luksemburgu. Obecnie inwestorom oferowanych jest wiele różnych typów jednostek uczestnictwa.

Fundusze akcyjne

Nasza zróżnicowana oferta produktów obejmuje fundusze globalne, regionalne, uwzględniające kapitalizację rynkową, sektorowe, inwestujące w jednym kraju oraz fundusze nieruchomości i rynków wschodzących.

Fundusze o stałym przychodzie

Umożliwiają dostęp do wszystkich obszarów rynku obligacji. Oferta obejmuje fundusze obligacji globalne, działające na głównych rynkach i strategiczne, ale także inwestujące w obszarach wyspecjalizowanych, jak papiery dłużne High-Yield i państwowe.

Fundusze rynku pieniężnego, defensywne i specjalistyczne

Inwestorzy poszukujący ochrony kapitału, funduszy rynku pieniężnego lub możliwości aktywnego inwestowania w waluty mają do dyspozycji wiele interesujących rozwiązań.

 

*Société d'Investissement à Capital Variable