Udostępnij
Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0246035637
Waluta: EUR
02/12/2020

down -2,5068 (-1,11%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek europejskich.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w spółki, których perspektywy na przyszłość nie są w ocenie zarządzającego odzwierciedlone w bieżącym kursie ich akcji.
Szczególnie interesują nas spółki będące liderami sektorowymi; spółki działające na rynkach o ograniczonej konkurencji i wysokich barierach wejścia; lub spółki, których wyniki nie są ściśle powiązane z cyklem koniunkturalnym. Koncentrujemy się na odnajdywaniu spółek o silnych strukturach gospodarczych, solidnej pozycji rynkowej, dobrych perspektywach długoterminowego wzrostu i świetnej kadrze zarządzającej.
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaEUR
Zarządzający funduszemLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Data uruchomienia funduszu31/03/2006
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa31/03/2006
BenchmarkMSCI Europe Net Return
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna15,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłata za wyniki15,00 %
Opłaty bieżące1,85 %

1 Do 5% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 5.26315% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0246035637
SEDOLB0ZSNG5
BloombergSCHESSA LX
CUSIPL8146F382
ReutersLU0246035637.LUF
Valoren2483836

Oceny

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec