Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1292054233
Waluta: PLN
03/04/2020

up 0,4724 (0,09%)

Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez przedsiębiorstwa z całego świata.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata.
Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor’s lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 29/02/2020 )

Wyniki dzienne % ( 03/04/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
Od początku miesiąca 0,69
1 miesiąc -8,69
3 miesiące -8,33
6 miesięcy -7,09
1 rok -1,92
3 lata 6,97
5 lat 0,00

Wyniki miesięczne % ( 29/02/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
1 miesiąc -0,52
3 miesiące 1,48
6 miesięcy 1,61
Od początku roku 0,74
1 rok 9,42
3 lata 17,70
5 lat 30,49

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 29/02/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
3 lata 5,58
5 lat 5,46
Od uruchomienia 6,80 5,70

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
1 rok 11,89
2 lata -1,71
3 lata 8,30
4 lata 8,82
5 lat 3,26

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/09/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc
2019 8,88
2018 1,48
2017 6,78
2016 11,15
2015 3,23

Przegląd

Klasa aktywówObligacje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemPatrick Vogel
European Credit Team
Całkowita wielkość funduszu (mln) 2 136,30
Data uruchomienia funduszu18/12/2013
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa30/09/2015
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna13,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłaty bieżące1,30 %

1 Do 3% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 3.09278% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1292054233
SEDOLBYRJXJ7
BloombergSCIECCALX
CUSIPL81468412
ReutersLU1292054233.LUF
Valoren29756572

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec