Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1814678782
Waluta: PLN
06/04/2020

up 1,4318 (0,42%)

Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz stawia sobie za cel wypracowywanie wzrostu wartości kapitału i dochodu w USD w wysokości 3-miesięcznego LIBOR +5% rocznie (pomniejszone o wydatki) w oparciu o okresy trzech lat kroczących, inwestując w szeroką gamę klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel ten zostanie osiągnięty, a Państwa kapitał jest narażony na ryzyko.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne.
Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w otwarte fundusze inwestycyjne. Jednakże w miarę wzrostu funduszu zarządzający zakłada, że fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może inwestować w obligacje o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji oceniającej wiarygodność kredytową).
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 29/02/2020 )

Wyniki dzienne % ( 06/04/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -1,05
1 miesiąc -7,29
3 miesiące -8,89
6 miesięcy -6,47
1 rok -6,23
3 lata 0,00
5 lat 0,00

Wyniki miesięczne % ( 29/02/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
1 miesiąc -2,01
3 miesiące -1,17
6 miesięcy 0,40
Od początku roku -2,30
1 rok 1,27
3 lata 5,87

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 29/02/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
3 lata 1,92
Od uruchomienia 2,30

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
1 rok 7,32
2 lata -3,45
3 lata 5,61

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/09/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
2019 0,40
2018 2,59

Przegląd

Klasa aktywówStrategie wielu klas aktywów
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemSimon Doyle
Całkowita wielkość funduszu (mln) 196,41
Data uruchomienia funduszu07/12/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa16/05/2018
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna13,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %

1 Do 3% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 3.09278% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1814678782
SEDOLBG13K21
BloombergSCHGA1P LX
CUSIPL8147B752
ReutersLU1814678782.LUF
Valoren41645677

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec