Udostępnij

Zmiany w funduszach

Fundusz Schroder ISF Zmiana Data wejścia w życie  
EURO Liquidity Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym. 21.03.2019 Shareholder letter
US Dollar Liquidity Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym. 21.03.2019 Shareholder letter
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Global High Yield Zmiana polityki wypłat dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z miesięcznej stopy zmiennej na miesieczną stałą według stopy 6%. 24.10.2014
Global Property Securities Zmiany w zarządzaniu funduszem-współzarządzanie z EII Capitel Management Inc. 16.07.2014
Global Equity Yield Zmiana częstotliwości wypład dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesieczną stałą według stopy 4%. 30.06.2014
US Large Cap Połączenie z funduszem US Equity Alpha. 30.05.2014
Brazilian Equity Zamknięcie funduszu 24.01.2014
Global Resources Equity Zamknięcie funduszu 24.01.2014
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Emerging Market Sovereign Bond Zmiana nazwy funduszu Emerging Market Sovereign Bond na Emerging Market Local Currency Bond oraz zmiana polityki inwestycyjnej. 01.10.2013
Emerging Europe Debt Absolute Return Przekształcenie funduszu w Wealth Preservation EUR 01.07.2013
Różne Zmiana benchmarku z brutto na netto — Asian Equity Yield, Asian Opportunities, China Opportunities, Greater China, Indian Equity i Hong Kong Equity 02.04.2013
EURO Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
EURO Short Term Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
Global Corporate Bond Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Global Credit Duration Hedged Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Global Inflation Linked Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
US Dollar Bond Zmiana celu inwestycji polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Asian Bond Absolute Return Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu C w USD z rocznej zmiennej na roczną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w EUR z miesięcznej stałej według stopy 4,5% na miesięczną stałą według stopy 5% 01.01.2013
Emerging Europe Debt Absolute Return Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w EUR, B1 w EUR i A1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na roczną 01.01.2013
Emerging Markets Debt Absolute Return Zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A zabezpieczonych w SGD, A w USD i B w USD z kwartalnej stałej według stopy 7% na kwartalną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w AUD, A1 zabezpieczonych w EUR, B1 w EUR, A1 w USD i B1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 7% na miesięczną stałą według stopy 5% 01.01.2013
Global Managed Currency Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w EUR, A w USD i A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 3% na roczną zmienną 01.01.2013
Strategic Bond Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A1 w EUR i B w EUR z półrocznej zmiennej na kwartalną stałą według stopy 3% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 3% 01.01.2013
Global Equity Yield Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 4% 01.01.2013
Wszystkie fundusze Zmiana polityki dystrybucyjnej w odniesieniu do wszystkich klas jednostek uczestnictwa wypłacających zmienną dywidendę. Dochód będzie teraz dystrybuowany przed odliczeniem wydatków funduszu. Wcześniej dochód był dystrybuowany po potrąceniu tych wydatków. 01.01.2013
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
European Allocation Włączenie European Allocation do funduszu European Total Return 07.12.2012
European Defensive Włączenie European Defensive do funduszu Global Multi-Asset Income 07.12.2012
US All Cap Włączenie US All Cap do funduszu US Equity Alpha 07.12.2012
Asian Equity Yield Zmiana polityki dystrybucji dochodów z jednostek uczestnictwa typu C z kwartalnej zmiennej na miesięczną stałą według stopy 4% 01.10.2012
EURO Credit Duration Hedged Zamknięcie funduszu 19.09.2012
EURO Government Liquidity Zamknięcie funduszu 19.09.2012
Asian Smaller Companies Likwidacja opłaty za wyniki i zmiana benchmarku z indeksu MSCI AC Far East ex Japan na indeks MSCI AC Asia ex Japan Small Cap 03.09.2012
Global Managed Currency Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu generowania dochodów 03.09.2012
QEP Global Dynamic Blend Zmiana nazwy na QEP Global Blend 03.09.2012
Middle East Zmiana benchmarku — zmiana 20% benchmarku z S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap na MSCI Saudi Arabia Domestic 01.09.2012
EURO Active Value Włączenie EURO Active Value do funduszu SISF European Large Cap 25.07.2012
Wszystkie fundusze Włączenie Schroder Strategic Solutions SICAV do funduszu Schroder ISF SICAV 02.07.2012
Wszystkie fundusze Wprowadzenie Kluczowych informacji dla inwestorów oraz Dodatkowych informacji zastępujących strony z Uproszczonymi prospektami i Informacjami o funduszach. 14.05.2012
Asian Bond JPY Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 60 JPY/jednostkę na 48 JPY/jednostkę) i w USD (z 0,60 USD/jednostkę na 0,48 USD/jednostkę) 31.01.2012
Asian Bond Absolute Return Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i stosowania metody VaR 02.04.2012
Converging Europe Bond JPY Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 48 JPY/jednostkę na 36 JPY/jednostkę) i w EUR (z 0,48 EUR/jednostkę na 0,36 EUR/jednostkę) 31.01.2012
EURO Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
EURO Credit Duration Hedged Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu aktywnych pozycji walutowych 02.04.2012
EURO Government Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i obniżeniu opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typu A, A1 i B z 0,50% do 0,40% 02.04.2012
EURO Short Term Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Credit Duration Hedged Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Corporate Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Emerging Market Opportunities Zmiana celu inwestycji polegająca na jego sprecyzowaniu, umożliwieniu inwestowania w papiery wartościowe z całego świata generujące stały dochód i aktywa płynne dla celów defensywnych oraz usunięciu wszelkich odwołań do indeksów finansowych 02.04.2012
Global High Income Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Inflation Linked Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Japanese Large Cap Zmiana nazwy funduszu na Japanese Opportunities, zmiana celu inwestycji i wzrost AMC (A — 1,50%, C — 1%) 02.04.2012
Pacific Equity Zmiana nazwy na Asian Opportunities 02.04.2012
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Asian Total Return Zmiana opłaty za jednostki uczestnictwa typu C z 0,75% na 1,00% 01.04.2011 r.
EURO Bond Zmiana w polityce dystrybucji z wypłaty zmiennej rocznej na zmienną półroczną 30.06.2011 r
EURO Dynamic Growth Połączenie z funduszem EURO Equity 12.05.2011 r.
Global Bond Sprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 01.04.2011 r.
Global Demographics & Wealth Dynamics Zmiana nazwy funduszu na Global Demographic Opportunities 01.02.2011 r.
Global Dividend Maximiser Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
Global Equity Income Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
Global Equity Yield Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
Global Tactical Asset Allocation Zmiana warunków transakcji z transakcji typu T-2 połączonej z rozliczeniem umorzenia typu T+5 na transakcję typu T-1 połączoną z rozliczeniem umorzenia typu T+3 23.02.2011 r.
QEP US Core Połączenie z funduszem QEP Global Core 12.05.2011 r.
Strategic Bond Sprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 01.04.2011 r.
US Dollar Liquidity Następujące obniżki opłat:
  1. Obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typów A, A1, B i D z 0,50% na 0,20%
  2. Obniżenie opłaty dystrybucyjnej za jednostki uczestnictwa typów A1 i B z 0,10% na 0,00%