/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/income20white.svg

Regularny Dochód

Zorientowanie na konsekwentnie wyższy poziom dochodu.

Poszukiwanie dochodu

Dla wielu osób ostatecznym celem inwestycji jest wygenerowanie dochodu. Jednak przy stawkach oprocentowania w bankach, znajdujących się blisko rekordowo niskich poziomów, uzyskanie wystarczającego dochodu może być trudne do osiągnięcia. Większość inwestorów nie doszacowuje także kwoty dochodu, którego w rzeczywistości potrzebują, co komplikuje problem. 

Jak znależć regularny dochód w dzisiejszych warunkach

Rozumiemy czym jest regularny dochód. Tysiącom naszych klientów dostarczamy go od wielu lat. Nasz duży, prawie 40-osobowy zespół specjalistów z obszaru inwestycji generujących regularny strumień dochodu nie robi nic innego ponad poszukiwanie najlepszych okazji inwestycyjnych w skali globu. Cenimy sobie "dobry jakościowo" dochód. Oznacza to, że nie będziemy inwestować w problematyczne przedsięwzięcia tylko dlatego, że może zapewnić to wysoką stopę zwrotu. Nie działamy w pośpiechu i przed zainwestowaniem Twoich pieniędzy przyglądamy się wszystkim możliwym aspektom. 

Różnorodność możliwości

W skali globalnej dysponujemy jedną z najszerszych ofert w zakresie funduszy generujących strumień regularnego dochodu. W ich skład wchodzą produkty koncentrujące się na akcjach, obligacjach oraz nieruchomościach. Posiadamy także rozwiązania Wielo-Aktywowe, które łączą różne inwestycje w jeden wygodny pakiet. Prosimy o zwrócenie uwagi: nie wszystkie produkty dostępne są na każdym rynku.

Rozwiązania w zakresie regularnego dochodu

Oferujemy różnorodne rozwiązania, zaprojektowane w celu zaspokojenia odmiennych potrzeb w kontekście regularnego dochodu. Oczywiście ważnym jest, aby zrozumieć, że im wyższego dochodu oczekujesz, tym większe ryzyko inwestycyjne towarzyszy Twojej inwestycji. 

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

*Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie. 

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.