/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute20returns20white.svg

Płynne inwestycje alternatywne

Dywersyfikacja tradycyjnych klas aktywów.

Poszukiwanie równowagi

Od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. trudniej jest o osiągnięcie właściwego balansu w Twoich inwestycjach. Profile wypłat dla wybranych akcji, obligacji i nieruchomości są tak podobne, że mogą utrudnić osiągnięcie niektórych Twoich celów inwestycyjnych. 

Prawdziwe zróżnicowanie

Płynne inwestycje alternatywne mogą zapewnić rzeczywistą dywersyfikację, a jednocześnie dążyć do wzmocnienia profilu ryzyko/zysk dla portfela w różnych warunkach rynkowych. Płynne inwestycje alternatywne mogą pomóc w ograniczeniu wpływu spadków rynkowych na Twoją inwestycję i stworzyć rzeczywiste zróżnicowanie. Docelowo mają one dążyć do zapewnienia dywersyfikacji portfeli. 

Liderzy płynnych inwestycji alternatywnych

Schroders jest liderem płynnych inwestycji alternatywnych. Jako globalna firma oferujemy produkty płynnych inwestycji alternatywnych, kierowane przez naszych zarządzających, oraz starannie wyselekcjonowane fundusze od posiadających duże doświadczenie zewnętrznych specjalistów inwestycyjnych. Proszę mieć na uwadze to, że nie wszystkie produkty są dostępne na każdym rynku.

Rozmaitość opcji

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zbudowaliśmy jedną z największych na świecie ofert funduszy płynnych inwestycji alternatywnych. Oferujemy fundusze, które mają na celu zapewnienie wzrostu, dywersyfikację oraz dają możliwość zabezpieczenia przed inflacją. Proszę mieć na uwadze, że mogą Państwo potrzebować doradztwa finansowego zanim zainwestują Państwo w niektóre fundusze.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że fundusz płynnych inwestycji alternatywnych osiągnie swój cel. 

Ważne informacje  

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na opiniach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego.  Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.