/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/sustainability20sq_gray.svg

Inwestowanie Odpowiedzialne

Odpowiedzialne dostarczanie wartości w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Przystosowanie do zmian

Zmiany środowiskowo-społeczne następują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany klimatu, niekorzystna demografia i rewolucja technologiczna zmieniają naszą planetę. Te przedsiębiorstwa, które się dostosują, zdołają pozyskać klientów, pracowników i powiększyć skalę biznesu. 

Wnioski płynące z liczb

Aktywne, dalekosiężne podejście do inwestowania jest konieczne, aby zrozumieć wpływ tych czynników. To oznacza zrozumienie, w jaki sposób przedsiębiorstwo funkcjonuje w społeczeństwie i środowisku, jak i identyfikację linii biznesowych. Oznacza to konieczność posiadania zespołu inwestycyjnego, który jest w stanie wykorzystać doświadczenie i wiedzę w konkretnych sytuacjach oraz pomóc zarządzać ryzykiem.  Dzisiaj inwestorzy pożądają wyników, ale chcą również, by ich inwestycje pomagały społeczeństwu. 

Image

Lider w Inwestowaniu Odpowiedzialnym

Otrzymaliśmy notę A+ za nasze podejście od ONZ PRI, oraz pierwszą nagrodę od ShareAction. Nie zakreślamy rubryk, ale pomagamy budować wartość oraz aktywnie angażujemy się w zarządzanie spółką. 

Inwestowanie Odpowiedzialne w praktyce

Włączamy analizę odpowiedzialną społecznie w nasz proces inwestycyjny, dotyczący różnych klas aktywów i kierunków geograficznych.  Nie skupiamy się wyłącznie na akcjach, ale wykorzystujemy nasze podejście również w sektorze dłużnym oraz nieruchomości. Jest to nieodłączny element we wszystkim, co robimy. 

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie. 

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.