/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/sustainability20sq_gray.svg

Inwestowanie Odpowiedzialne

Odpowiedzialne dostarczanie wartości w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Strategiczne Rozwiązanie Inwestowanie Odpowiedzialne wspiera aspekty finansowe i społeczne 6 kroków integracji ESG Ekspertyza i doświadczenie Schroders Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders, jeżeli nie wskazano inaczej Analizuj jak przedsiębiorstwa mierzą się z wyzwaniami Sprawdź kluczowe trendy ESG Oceniaj wpływ na proponowaną inwestycję Badanieekspozycji na akcje Zaangażuj się jeżeli są obawy lub potrzeba więcej informacji Korzyści finansowe Korzyści społeczne Filantropia Analiza Odpowiedzialność Zintegrowanie Wpływ Źródło: Reguły dla raportów o odpowiedzialnym inwestowaniu za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 Monitorujjakiekolwiek zmiany, które mogą wpłynąć na wnioski Dogłębny proces ESG CUKIER S-Społeczeństwo GŁOSUJ G-Zarządzanie E-Środowisko 17 dedykowanych specjalistów od ESG 160 lat doświadczenia inwestycyjnego Ponad Inwestowanie Odpowiedzialne pokrywa wiele tematów z obszaru ESG Roczna ocena PRI ONZ to 7 2020 ShareAction 'Responsible Investment Survey of European Asset Managers' Strategiczne Rozwiązanie Inwestowanie Odpowiedzialne wspiera aspekty finansowe i społeczne 6 kroków integracji ESG Ekspertyza i doświadczenie Schroders Źródło: Schroders. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders, jeżeli nie wskazano inaczej Korzyści finansowe Korzyści społeczne Odpowiedzialność Zintegrowanie Filantropia Analiza Wpływ Źródło: Reguły dla raportów o odpowiedzialnym inwestowaniu za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 CUKIER S-Społeczeństwo GŁOSUJ G-Zarządzanie E-Środowisko 17 dedykowanych specjalistów od ESG 160 lat doświadczenia inwestycyjnego Ponad