Globalne Badanie Inwestorów 2019

Czy jesteś zachęcany do inwestowania odpowiedzialnego społecznie?

Obawy związane ze zrównoważonym rozwojem wzrastają - od walki ze zmianami klimatycznymi po rozwój w obszarze społecznym, zdrowotnym i technologicznym. Fundusze realizujące cele zrównoważonego rozwoju mogą być sposobem na połączenie zysku z wywieraniem pozytywnego wpływu.  *

Ale czy inwestorzy są odpowiednio zmotywowani do inwestowania odpowiedzialnego społecznie i czy wykorzystują swoje finanse osobiste, aby proaktywnie przygotować świat na nadchodzące zmiany? Rozmawialiśmy z ponad 25.000 osób z 32 krajów na całym świecie o ich podejściu do inwestowania odpowiedzialnego społecznie.

*Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. 

Czynniki dotyczące zrównoważonego rozwoju mają kluczowe znaczenie podczas wyboru inwestycji

Osoby, które uważają, że wszystkie fundusze inwestycyjne powinny uwzględniać czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem

0%

Osoby, które uważają, że mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na świecie poprzez wybór produktów inwestycyjnych realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju

0%

Inwestorzy na ogół doceniają aspekt zrównoważonego rozwoju podczas podejmowania indywidualnych decyzji inwestycyjnych

0%

Osoby, które uwzględniają czynniki związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju podczas wybierania produktu inwestycyjnego

Osoby, które oceniają swoja wiedzę inwestycyjną jako ekspercką znacznie częściej uwzględniają kwestię zrównoważonego rozwoju

Początkujący / Elementarny

0%

Średniozaawansowany

0%

Ekspercki / Zaawansowany

0%

Większość osób jest zdania, że zmiany klimatyczne mają lub będą miały pewien wpływ na ich inwestycje

Jaki wpływ (pozytywny lub negatywny) zdaniem inwestorów zmiany klimatyczne mają lub będą miały na ich inwestycje?

  • Znaczący wpływ
  • Pewien wpływ
  • Bardzo niewielki wpływ
  • Zupełny brak wpływu
  • Nie wiem

Jednakże czynniki związane z odpowiedzialnym inwestowaniem były zazwyczaj mniej istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych niż zachęty finansowe

Pięć najważniejszych dla ludzi czynników inwestycyjnych

1

Unikanie straty pieniędzy

2

Osiąganie założonej całkowitej stopy zwrotu

3

Generowanie oczekiwanego poziomu dochodu

4

Rozsądny poziom opłat

5

Inwestowanie w sposób odpowiedzialny społecznie

Ponadto wielu inwestorów preferuje inwestycje zrównoważone, które charakteryzują się zintegrowanym podejściem (lokowanie środków w firmy, które prawdopodobnie będą bardziej zyskowne, ponieważ proaktywnie przygotowują się do zmian środowiskowych i społecznych)

2 z 5

Osoby, które preferują zintegrowane podejście do inwestowania odpowiedzialnego społecznie

Inwestorzy uważają, że istnieje wiele czynników zewnętrznych, które mogłyby zachęcić ich do ulokowania większej części swoich inwestycji w funduszach zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Czynniki, które zdaniem inwestorów mogłyby zachęcić ich do lokowania większej części kapitału w fundusze inwestujące zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Gdyby nastąpiły zmiany w przepisach zachęcające do inwestowania większej ilości środków w inwestycje odpowiedzialne społecznie

0%

Jeżeli fundusze inwestycyjne otrzymałyby od autonomicznego podmiotu niezależny rating, potwierdzający, że fundusz rzeczywiście stosuje zrównoważone podejście

0%

Gdyby zarządzający inwestycjami mógł potwierdzić na podstawie ratingów wewnętrznych, że fundusz rzeczywiście inwestuje zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

0%

Gdyby zarządzający inwestycjami mógł potwierdzić na podstawie ratingów wewnętrznych, że fundusz rzeczywiście inwestuje zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

0%

Gdyby mój doradca finansowy skłonił mnie do zainwestowania większej ilości pieniędzy w inwestycje zrównoważone

0%

Osoby, które uważają, że mają wyższy poziom wiedzy inwestycyjnej wydają się być bardziej skłonne do inwestowania w fundusze realizujące koncepcję zrównoważonego rozwoju

Osoby, które już inwestują zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

0%
Ekspercki / Zaawansowany
0%
Średniozaawansowany
0%
Początkujący / Elementarny

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.