W centrum uwagi

Czego inwestorzy oczekują od zarządzających funduszami?


Inwestorzy wskazali środowisko - i zmiany klimatu - jako najważniejszy obszar dla zarządzających, którzy mogą wpływać na postawę spółek.

Takie odkrycia były częścią Globalnego Badania Inwestorów Schroders 2019, w ramach którego przeanalizowano opinie ponad 25000 inwestorów z 32 krajów.

Badanie pokazało również, że większość inwestorów wierzy, że zarządzający z definicji powinni inwestować w sposób zrównoważony. Blisko 2/3 (61%) inwestorów uważa, że we wszystkich funduszach inwestycyjnych powinny być uwzględniane czynniki odpowiedzialnego inwestowania, nie tylko w tych, które są w szczególności zaprojektowane jako "fundusze inwestycyjne spójne z ideą zrównoważonego rozwoju"

Biorąc pod uwagę opcje podane poniżej, inwestorzy stwierdzili, że "ochrona planety przed degradacją", włączywszy w to zdecydowane działanie w obszarze zmian klimatu, powinny być priorytetowe dla zarządzających mających wpływ na spółki.

Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders, powiedziała: "Trzeba mieć baczenie na wyniki tego badania. Branża zarządzania aktywami ma pod swoją opieką środki inwestorów o wartości 74 bilionów dolarów.

"Dlatego też kluczowe jest, by zarządzający słuchali i wdrażali to, czego inwestorzy chcą - podczas każdego spotkania ze spółkami, podczas każdego spotkania i decyzji inwestycyjnej."

Cele odpowiedzialnego inwestowania

Inwestorów spytano, które z poniższych Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ludzie uważają za najbardziej istotne dla zarządzających funduszami, by zaangażować się w działanie spółek i wywierać na nie wpływ?

Ochrona planety przed degradacją zwyciężyła w Europie i Amerykach, jak i globalnie. To prawdopodobnie mało zaskakujące, gdy 63% inwestorów na świecie również spodziewa się, że zmiany klimatyczne będą miały wpływ na inwestycje.

Ochrona planety była drugim wyborem dla inwestorów z Azji. Zapewnienie, że każdy może cieszyć się dostatnim i satysfakcjonującym życiem, a postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny odbywa się w zgodzie z naturą. Globalnie "Ludzie" oraz "Pokój" (pełne definicje w tabeli poniżej) zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce na liście priorytetów.

CS1778_T2_Article2_Sust_PLPL.jpg

Czy wszystkie fundusze powinny brać pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju?

Inwestorów spytano, czy we wszystkich funduszach inwestycyjnych powinny być uwzględniane czynniki odpowiedzialnego inwestowania, nie tylko w tych, które są w szczególności zaprojektowane jako "fundusze inwestycyjne spójne z ideą zrównoważonego rozwoju" Regionalnie, inwestorzy z Azji (66%) najbardziej cenili fundusze inwestujące w sposób odpowiedzialny społecznie. Ta wielkość była niższa w Europie (58%), ale większość się zgadzała. Prawie 2/3 (63%) inwestorów w Amerykach popierała podstawowe zasady odpowiedzialnego społecznie inwestowania.

CS1778_T2_Article2_Should_PLPL.jpg

Inwestorzy chcą 'najlepszego w swojej klasie'

Inwestorzy byli również pytani o różne podejścia do zrównoważonego inwestowania. Definicje każdej z nich są podane na wykresie, wraz z wynikami.

By osiągnąć swoje cele, inwestorzy wskazali, że podejście "odpowiedzialne" lub najlepsze w swojej klasie było najbardziej odpowiednią metodą (40%) w inwestycjach odpowiedzialnych społecznie.

Podejście "zintegrowane" (39%) było kolejną najważniejszą metodą, za nią było podejście "filtrujące" (które omija kontrowersyjne spółki - lub "grzeszne akcje"), które było najrzadziej wskazywane jako najważniejsze (21%).

Podejście odpowiedzialne było preferowane najbardziej w Amerykach (42%) i Europie (40%), podczas gdy inwestorzy z Azji faworyzowali (47%) podejście zintegrowane.

CS1778_T2_Article2_Most_PLPL.jpg

Jessica Ground ze Schroders twierdzi, że dla branży ważne było dostrzeżenie tego, że inwestorzy chcą brania pod rozwagę czynników ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) we wszystkich funduszach.

"Klienci stawiają sprawę jasno, że nie chcą by inwestycje operowały w próżni, większość chce, by integracja ESG była standardem", mówi.

"Chcą również, by zarządzający wywierali nacisk na firmy, szczególnie w obszarach takich jak zmiany klimatu i braki wody.

"Dlatego też postawiliśmy cel dla wszystkich naszych inwestorów w Schroders, by systematycznie integrować i angażować się w sprawie ESG do końca następnego roku."

* Źródło: Globalna wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 74,3 biliony dolarów na koniec 2018 roku - wg Boston Consulting Group. Opublikowano w lipcu 2019.

- Czytaj więcej jak odpowiedzialne społecznie inwestowanie dąży do zapewnienia długoterminowej wartości w szybko zmieniającym się świecie.

Firma Schroders zleciła Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 4 kwietnia do 7 maja 2019 r. niezależnego badania online na grupie 25 743 inwestorów z 32 krajów na całym świecie. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu; te osoby odzwierciedlają opinie inwestorów z każdego kraju uwzględnionego w ankiecie.