W centrum uwagi

Czy inwestorzy są bardziej motywowani przez moralność czy pieniądze?


Inwestowanie jest osobistym wyborem i wiele czynników będzie miało wpływ na to, gdzie ulokujesz swoje pieniądze. Twój osobisty system wartości jest jednym z takich czynników i w przypadku wielu osób wydaje się on nie podlegać negocjacjom.

Ponad trzy czwarte (77%) inwestorów odmawia poświęcenia swoich osobistych przekonań podczas inwestowania, nawet jeśli oferowane są wyższe stopy zwrotu - wskazują nowe badania.

Wyniki te są częścią Globalnego Badania Inwestorów Schroders 2020, podczas którego w dniach od 30 kwietnia do 15 czerwca przeprowadzono ankietę wśród ponad 23.000 inwestorów z 32 krajów na całym świecie.

Podaj swoją cenę: inwestorzy wymagają stopy zwrotu w wysokości 21%, aby zrezygnować ze swoich osobistych wartości

Dla 23% inwestorów, którzy byliby skłonni pójść na kompromis, zyski musiałyby być znaczące - co najmniej 21% - aby ich do tego przekonać.

Jest to prawie dwukrotnie więcej niż wynosi przeciętna roczna stopa zwrotu, którą inwestorzy chcieliby otrzymywać w trakcie pięciu najbliższych lat.

Starsi i mądrzejsi? Młodsi inwestorzy są bardziej skłonni pójść na kompromis, aby osiągnąć wyższe stopy zwrotu

Wydaje się również, że im starszy jest inwestor, tym mniej skłonny jest do porzucenia swoich osobistych wartości.

Podczas gdy odpowiednio 75% i 76% osób w wieku 18-37 lat i w pokoleniu X-ów (38-50 lat) nie zainwestowałoby wbrew swoim osobistym przekonaniom, to 82% osób w wieku powyżej 51 lat nie wybrałoby wyższej stopy zwrotu, gdyby miało się to odbyć kosztem ich osobistych przekonań.

01-GIS_2_sustainability_pl.png

Lokalizacja ma znaczenie: osobiste przekonania vs stopy zwrotu w podziale na regiony geograficzne

Wyniki różnią się również znacząco w zależności od kraju.

Dane sugerują, że Chińczycy są najbardziej zaangażowani w inwestowanie zgodnie ze swoimi osobistymi przekonaniami, a 90% respondentów deklaruje, że nie poświęciłoby swoich przekonań podczas inwestowania.

Na drugim końcu spektrum znaleźli się inwestorzy z USA i Singapuru, gdzie jedna trzecia z nich zainwestowałaby wbrew swoim przekonaniom, gdyby oznaczało to wyższe stopy zwrotu.

02-GIS_sustainability_Table-pl.png

Więcej inwestorów zdaje sobie sprawę z tego, że nie trzeba rezygnować ze stóp zwrotu

Poprzednie badania wykazały, że inwestorzy wciąż obawiają się tego, że muszą poświęcać zyski na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zachęcającym jest to, że według tegorocznej edycji badania inwestycje odpowiedzialne społecznie podobają się 42% inwestorów, albowiem wierzą oni, że to właśnie ten typ inwestycji przyniesie większe zyski.

03-GIS_2_sustainability_pl.png

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, postrzega ogólne wyniki jako zachęcające. Twierdzi ona, że: "Wyniki tegorocznego badania są jednoznaczne - stopy zwrotu nie są jedynym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne. Inwestorzy chcą, aby ich wartości znalazły odzwierciedlenie w ich sposobie inwestowania. Ludzie coraz częściej starają się przyczyniać do budowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa poprzez swoje inwestycje.

"Zrównoważony rozwój nie musi odbywać się kosztem stóp zwrotu i obiecująco jest widzieć, że z roku na rok coraz silniej przejawia się to w danych.

"Komunikacja jest kluczowa, jeśli inwestorzy mają zrozumieć, czym tak naprawdę jest inwestowanie w sposób zrównoważony i jak to wygląda w ich portfelach, a to znajduje się dla nas w centrum uwagi".

Schroders zlecił firmie Raconteur przeprowadzenie niezależnego badania online, obejmującego 23.450 inwestorów z 32 krajów na całym świecie, w okresie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2020 r. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10.000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu.