W centrum uwagi

Jak Covid zmienił poglądy na temat zrównoważonego rozwoju


Pandemia Covid wzmogła obawy o kwestie środowiskowe i społeczne wśród osób inwestujących na całym świecie.

Jest to jeden z kluczowych wniosków płynących z badania Schroders "2021 Global Investor Study". Kolejną kwestią jest to, że od zarządzających aktywami coraz częściej oczekuje się wzięcia odpowiedzialności za działania związane ze zmianami klimatycznymi.

W tym miejscu przyglądamy się nastrojom związanym ze zrównoważonym rozwojem, wynikającym z przełomowej corocznej ankiety, w której analizowane są odpowiedzi od ponad 23 000 oszczędzających na całym świecie.

Czy Covid-19 zmienił Twoje podejście do zrównoważonego rozwoju?

Ponad połowa respondentów uważa, że kwestie społeczne (57%) i środowiskowe (55%) są bardziej lub znacznie ważniejsze niż przed pandemią, natomiast mniej niż 10% uważa, że są one mniej ważne niż wcześniej.

Jeśli chodzi o środowisko naturalne, respondenci z Azji są najbardziej skłonni powiedzieć, że stało się ono ważniejsze, a następnie respondenci z obu Ameryk i Europy. Ta regionalna prawidłowość dotyczy również kwestii społecznych. 

PLPL_Chart-1.png

PLPL_Chart-2.png

Co byś powiedział na 100% zrównoważony portfel?

Większość inwestorów na świecie jest zadowolona z perspektywy przyjęcia zrównoważonego rozwoju, a 57% stwierdziło, że chętnie przeszłoby na całkowicie zrównoważony portfel - pod warunkiem utrzymania tego samego poziomu ryzyka i dywersyfikacji. 

Nastroje te utrzymywały się w różnych grupach wiekowych, przy czym osoby w wieku 18-37 lat, 38-50 lat i 51-70 lat (odpowiednio 60%, 59% i 53%) były bardziej entuzjastyczne niż osoby w wieku powyżej 71 lat (44%). 

PLPL_Chart-3.png

Ponad połowa (53%) inwestorów uważa, że dane lub dowody pokazujące, że inwestowanie w sposób zrównoważony przynosi lepsze zyski, zachęciłyby ich do zwiększenia alokacji.

Kolejne 40% inwestorów twierdzi, że regularne raporty pokazujące wpływ ich inwestycji na środowisko zmotywowałyby ich do inwestowania w sposób zrównoważony, a nieco ponad jedna trzecia (36%) chciałaby zobaczyć jakąś formę samocertyfikacji ze strony zarządzającego inwestycją, że ich inwestycje są zrównoważone. 

Kto zdaniem osób powinien być odpowiedzialny za łagodzenie zmian klimatycznych

Prawie trzy czwarte oszczędzających (74%) zgadza się, że jest to odpowiedzialność rządów krajowych i organów regulacyjnych, co stanowi wzrost z 70% w 2017 r. 

Ponad dwie trzecie (68%) uważa, że firmy są odpowiedzialne, co oznacza wzrost z 63% cztery lata temu. 

Jednak największa zmiana oczekiwań od 2017 r. dotyczy roli branży inwestycyjnej. Ponad połowa (53%) uważa, że menedżerowie inwestycyjni i główni akcjonariusze są odpowiedzialni, w porównaniu do 46% w 2017 r.
Poczucie, że konsumenci indywidualni i oszczędzający powinni wziąć na siebie odpowiedzialność, utrzymuje się na dość stałym poziomie około 60%. 

PLPL_Chart-4.png

Uwaga: Respondenci mieli możliwość wyboru wielu opcji, dlatego liczby nie sumują się do 100%.

Co skłoniłoby Cię do wyjścia z inwestycji?

W badaniu zapytano również, jakie kontrowersje skłoniłyby ludzi do wycofania się z inwestycji. 

Skandale finansowe są najbardziej prawdopodobne, a kwestie te stanowią większe przeszkody inwestycyjne niż ataki na cyberbezpieczeństwo czy katastrofy związane ze zmianami klimatu. Prawie dwie trzecie (65%) inwestorów deklaruje, że sprzedałoby swoje inwestycje, gdyby dotknęły je skandale finansowe lub księgowe. 

Wyprzedziło to 61% inwestorów, którzy jako powód dezinwestycji podają ataki hackerskie i 60%, którzy jako powód dezinwestycji wskazują katastrofę związaną ze zmianami klimatycznymi. Co ciekawe, w porównaniu ze swoimi europejskimi odpowiednikami, mieszkańcy Azji i obu Ameryk są najbardziej wrażliwi na skandale finansowe (61% w Europie vs 68% w Azji i 69% w obu Amerykach). 

PLPL_Chart-5.pngOszczędzający w obu Amerykach są bardziej skłonni do dezinwestycji w wyniku katastrofy związanej ze zmianami klimatycznymi, takiej jak wyciek ropy, w porównaniu z inwestorami na całym świecie (63% w porównaniu z 59% w Europie i Azji).

Andy Howard, globalny dyrektor ds. zrównoważonych inwestycji, twierdzi, że wyniki badań ujawniły rosnące oczekiwania wobec zarządzających aktywami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

"Koncentrujemy się na tym, aby inwestycje, którymi zarządzamy dla naszych klientów, były dostosowane do zmian w kierunku bardziej zrównoważonej planety i korzystały z możliwości, jakie te zmiany przyniosą" - wyjaśnia.

"Jako inwestorzy i jako strażnicy aktywów naszych klientów staramy się aktywnie wpływać na zachowania korporacyjne, tak aby firmy, w które inwestujemy, były zrównoważone i odporne.
"Jednocześnie, pomimo większego zaangażowania zarządzających aktywami, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby pokazać inwestorom, że nie musi to oznaczać spadku zysków. W istocie, postrzegamy tworzenie zrównoważonej wartości jako nieodłącznie związane z pomyślnym pokonywaniem wyzwań społecznych i środowiskowych.

"Jako zarządzający inwestycjami, musimy zapewnić naszym klientom informacje, których potrzebują, aby ocenić nasze wyniki w obszarach, które są dla nich ważne. W spółce Schroders traktujemy te ustalenia bardzo poważnie. Jako aktywny menedżer inwestycyjny, mamy obowiązek wykazać się przywództwem w kluczowych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz tym, jak spełniamy zmieniające się potrzeby naszych klientów w tym zakresie."