Migawka

Wykres tygodnia: Co skłoniłoby inwestorów do zrównoważonego inwestowania?


Zainteresowanie inwestowaniem zrównoważonym rosło w ostatnich latach - jednak wciąż sporo osób wydaje się być mało chętne by tak inwestować.

Z pozytywnej strony, z Schroders Global Investor Study (GIS) 2019 wynika, że więcej niż połowa inwestorów (57%) będzie zawsze rozważać czynniki związane z inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie wybierając produkt - ale 17% tego nie zrobi. Pozostali byli niepewni.

Badanie, które bazuje na odpowiedziach ponad 25000 inwestorów z 30 krajów, opisuje częściowo, dlaczego tak jest. Respondentom przedstawiono 5 opcji, które mogłyby zachęcić ich do alokowania pieniędzy w fundusze inwestujące w sposób zrównoważony, co widać na wykresie poniżej.

Odpowiedzi były równomiernie rozproszone, ale dwie wyróżniły się:

  • Zmiany w regulacjach zachęcają do większego zaangażowania w inwestycje społecznie odpowiedzialne
  • Większe wykorzystanie niezależnych ratingów podkreślających inwestowanie zrównoważone

W obu przypadkach, 60% inwestorów zgadza się, że czynniki te mogą skłaniać do alokacji większego kapitału w fundusze inwestujące odpowiedzialnie społecznie.

Tuż za nimi wymieniono dostęp do łatwo zrozumiałej informacji od ich doradcy finansowego (59%) oraz lokalne ratingi, które identyfikują fundusze inwestujące w sposób zrównoważony (57%). Niewiele mniej ma najmniej popularny wybór, czyli zachęta ze strony doradców finansowych do inwestowania zrównoważonego (55%).

Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders, powiedziała: "Decydenci polityczni chcieliby, aby system finansowy stał się bardziej społecznie odpowiedzialny, jednak badanie wskazuje, ze nie ma na to złotego środka.

"Cały łańcuch inwestycyjny, od zarządzających aktywami po doradców finansowych, musi się lepiej komunikować i edukować nt. inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

"Co najważniejsze, musimy to robić jednocześnie dostarczając inwestorom wyników których oczekują. Jak dowodzą badania akademickie oraz nasze własne doświadczenia, istnieje potencjał by to osiągnąć."

CS1778_T2_Article3_PLPL.jpg

  • Czytaj więcej o tym, jak inwestowanie w sposób zrównoważony dąży do dostarczenia wartości w długim terminie w szybko zmieniającym się świecie.

Firma Schroders zleciła Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 4 kwietnia do 7 maja 2019 r. niezależnego badania online na grupie 25 743 inwestorów z 32 krajów na całym świecie. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu; te osoby odzwierciedlają opinie inwestorów z każdego kraju uwzględnionego w ankiecie.