Biuletyn ekonomiczny: lipiec 2018


Jeżeli napięcia handlowe ulegną eskalacji, to potencjalne konsekwencje mogą obejmować stagflację i umocnienie amerykańskiego dolara.

Zespół Trumpa wydaje się traktować wojny handlowe raczej jako wiodącą strategię niż technikę negocjacyjną. Wraz z możliwym pojawieniem się kolejnych taryf celnych na eksport z Europy i z Chin przyglądamy się potencjalnym konsekwencjom, takim jak wyższa inflacja i niższy wzrost gospodarczy.

Powrót do wojen walutowych?

Podczas gdy Stany Zjednoczone zaczęły podnosić stopy procentowe, to według Mario Draghiego, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, strefa euro nie pójdzie za ich przykładem "przynajmniej" aż do końca lata 2019 roku. Część tej rozbieżności można wytłumaczyć aktywnością gospodarczą, ale może to być również związane z chęcią przeciwdziałania wpływowi amerykańskich ceł na warunki finansowe. Zakończenie programu luzowania ilościowego mogłoby doprowadzić do aprecjacji euro, co nie byłoby korzystne dla konkurencyjności strefy euro w trudnych warunkach handlowych. Strefa euro jest przygotowana na więcej działań ze strony USA, a Trump grozi obecnie wprowadzeniem ceł na samochody.

Wygląda na to, że również i Chiny reagują na taryfy celne, wykorzystując politykę pieniężną do wspierania konkurencyjności.

Zarówno euro jak i chiński juan osłabiły się od rozpoczęcia napięć handlowych, przy czym juan aktualnie znajduje się na poziomie najniższym od grudnia zeszłego roku. Wydaje się, że wojny handlowe Trumpa otworzyły nowy rozdział w wojnach walutowych.

Amerykańskie przedsiębiorstwa mogą być na celowniku

Regularni czytelnicy przypomną sobie naszą dyskusję na temat "Wojny handlowe: co oznaczają dla gospodarki światowej?" z maja 2018 r. Przyjrzeliśmy się potencjałowi Chin do działań odwetowych wobec amerykańskich ceł, poprzez celowanie w amerykańskie spółki działające w Chinach w taki sam sposób, w jaki władze utrudniały działanie koreańskiej firmie Lotte, po tym jak Korea Południowa zainstalowała system obrony przeciwrakietowej. Poprzez nałożenie restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych chińskie władze w efekcie powstrzymały możliwość dalszej działalności tej sieci i zmusiły do całkowitego wycofania się z Chin.

Biorąc pod uwagę znaczącą ekspozycję USA na rynek chiński, Stany Zjednoczone są wysoce wrażliwe na ten pośredni rodzaj odwetu. Dla przykładu, dane z Biura Analiz Ekonomicznych w USA pokazują, że amerykańskie firmy w 2015 r. sprzedały w Chinach towary o wartości 223 miliardów dolarów, a 150 mld pochodziło z eksportu z USA. Firma General Motors sprzedała w 2017 r. więcej samochodów w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych, a liczba aktywnych iPhone'ów w Państwie Środka jest dwa razy wyższa niż w USA.

Chociaż Chiny nie wyartykułowały chęci celowania w amerykańskie firmy, pozostaje to potężnym narzędziem w ich arsenale.

Potencjalne konsekwencje eskalacji

  • Wpływ inflacyjny: Chociaż aktualne cła szkodzą firmom w niektórych sektorach (takich jak produkcja samochodów oraz samolotów itp.), prawdopodobnie nałożone zostaną dodatkowe na towary konsumpcyjne, takie jak odzież, obuwie i sprzęt AGD. Grozi to wzrostem inflacji, gdyż konsumenci stoją w obliczu wyższych cen dóbr codziennego użytku.
  • Silniejszy dolar amerykański: Ponieważ banki centralne spoza USA starają się zrównoważyć wpływ wyższych taryf celnych na eksport z ich krajów poprzez złagodzenie polityki, a inwestorzy szukają "bezpiecznych przystani", tak jak robią to w niepewnych czasach, prawdopodobnie będziemy świadkami wzrostu wartości dolara. Utrudni to wymianę handlową i wpłynie na rynki wschodzące, gdy ich waluty stracą na wartości w obliczu aprecjacji dolara.
  • Niższy wzrost i wyższa inflacja (stagflacja): Ogólnie rzecz biorąc, być może będziemy musieli podnieść nasze prognozy dla inflacji w wyniku wyższych cen towarów znajdujących się w obrocie handlowym i obniżyć nasze oczekiwania wobec wzrostu gospodarczego, gdyż przy słabszym popycie i silniejszym dolarze wymiana handlowa spowolni.

 


Ważne informacje


Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.