印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: maj 2018

Wojny handlowe: co oznaczają dla gospodarki światowej?

05.06.2018

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Z początkiem kwietnia, USA nałożyły cła w wysokości 25% na towary importowane z Chin o wartości 50 mld $. Chiny odpowiedziały cłem w wysokości 25% na towary eksportowe USA, o wartości 50 mld $. USA rozważają teraz poszerzenie palety chińskich towarów objętych cłem o kolejne, warte 100 mld $.

Najbardziej oczywistymi regionami, które to wszystko odczują, są USA oraz Chiny, ale który z nich odczuje to gorzej i jaki będzie to miało wpływ na resztę świata?

USA: firmy działające w Chinach na celowniku

Można argumentować, że skoro Chiny importują znacznie mniej z USA, niż USA z Chin, to Chiny mają ograniczone możliwości prowadzenia konwencjonalnej wojny handlowej. Jednak ta opinia nie bierze pod uwagę, że Chiny mogą zaszkodzić USA w inny sposób.

Może to przybrać formę utrudniania życia amerykańskim firmom działającym w Chinach. Dla przykładu, japońsko-koreańska Lotte Group, która prowadziła 99 supermarketów w Chinach, zapewniła teren dla obrony rakietowej THAAD1 w Korei Południowej. Była ona nieustannie szykanowana przez chińskie władze, które uniemożliwiły działalność wielu sklepom z uwagi na restrykcyjne regulacje przeciwpożarowe. W rezultacie grupa musiała wycofać się z Chin.

Obecność USA w Chinach jest spora, od 1990 roku bezpośrednie inwestycje USA w Chinach wyniosły 256,5 mld $. W rezultacie amerykańskie spółki posiadają bezpośrednią ekspozycję na rynek chiński, przykładowo Apple generuje w Chinach 20% swojej sprzedaży, Boeing ok. 12% i Nike ok. 15% swoich dochodów. Środki podobne do tych zastosowanych przeciw Lotte Group mogą stanowić znaczące ryzyko dla funkcjonowania firm z USA w Chinach.

Chiny: bardziej odporne

Chiny mogą okazać się bardziej odporne na wojnę handlową niż USA Nałożenie 25% cła na chińskie dobra o wartości 50 mld $ miałyby niewątpliwie znaczący wpływ na chiński bilans handlowy, szczególnie jeżeli cła obejmą kluczowy sektor przemysłowy.

Wykres 1: Wybrane towary objęte cłami USA

Jednakże te 50 mld $ to zaledwie 2% chińskiego eksportu. Zgodnie z konsensusem cła w tej skali spowolnią chiński wzrost o co najwyżej 0,1-0,2%; a to i tak tylko wtedy, gdy cła zostaną nałożone na szerszą paletę produktów wartych 200 mld $, lub 40% wartości chińskiego eksportu do USA.

Idąc dalej, Chiny mają znacznie większe możliwości stymulacji fiskalnej, jeżeli zajdzie potrzeba, a władze nie dążą do uzyskania popularności, w przeciwieństwie do prezydenta Trumpa, którego czekają wybory w bliskiej przyszłości.

Rynki wschodzące: zwycięzcy i przegrani

Jednakże nie tylko Chiny odczują rosnące opłaty celne. Często jest tak, że chociaż towar jest eksportowany z Chin do USA, większość części zostało wytworzonych gdzie indziej. W przypadku handlu chińskiego, blisko 35% wartości dodanej eksportu pochodzi z innych państw.

Nasze badania dowodzą, że cła na chiński eksport mają znacznie większe konsekwencje dla rynków wschodzących niż te nałożone na eksport amerykański. Najbardziej zaszkodzi to azjatyckim rynkom wschodzącym.

Wykres 2: Azjatyccy eksporterzy ucierpią najbardziej z powodu wyższych opłat celnychJednakże ta sytuacja może okazać się korzystna dla innych państw, gdyż Chiny i USA będą szukać alternatywnych dostawców towarów, na których koszt cła mogły mieć wpływ. Dane wskazują, że chińskie cła na amerykańskie towary będą prawdopodobnie bardziej korzystne dla dostawców z rynków rozwiniętych, niż z wschodzących. Z drugiej strony istnieje przestrzeń dla rynków wschodzących by skorzystać z ceł USA nałożonych na Chiny, gdyż chińskie produkty staną się mniej konkurencyjne na amerykańskim rynku.

Rynki wschodzące oferują kilka bezpiecznych przystani, na wypadek gdyby rozpoczął się sztorm. Ropie cła raczej nie zaszkodzą, co ochroni eksporterów takich jak Malezja, Meksyk czy Rosja. Podobnie, większość eksportu Węgier i Polski trafia do strefy euro, przez co nie jest obciążony cłem. Kraje z ograniczonym popytem zewnętrznym i dużym rynkiem wewnętrznym, takie jak Brazylia czy Indie, posiadają naturalną ochronę przed wojną handlową.

Japonia: cła na chiński eksport kluczowe

Handel jest dla Japonii bardzo ważny, gdyż eksport stanowi 18% PKB. Na pierwszy rzut oka, eskalujące napięcie pomiędzy USA a Chinami zdaje się być śmiertelnie groźne biorąc pod uwagę to, że to dwaj najwięksi partnerzy handlowi Japonii.

Jednak w rzeczywistości wpływ obecnie ogłoszonych ceł będzie minimalny. 25% taryfa celna na stal i produkty aluminiowe wpłynęłoby zaledwie na 2% japońskiego eksportu do USA i 0,07% PKB. Wzrost byłby bardziej zagrożony, jeżeli USA wprowadziłyby cła również na maszyny i wyposażenie transportowe, gdyż te stanowią 76% eksportu do USA.

Szerszy zasięg opłat celnych może mieć większy efekt, gdyż Japonia zajmuje prominentną pozycję w łańcuchu dostaw tak USA, jak i Chin. Ekspozycja jest większa na eksport Chin do USA, niż odwrotnie. Dlatego Japonia jest bardziej wrażliwa na cła USA nałożone na towary chińskie, niż vice versa.

Wykres 3: Kraje najbardziej narażone na wpływ ceł nałożonych przez USA na Chiny
Wszystkie nawiązania do sektorów, papierów wartościowych i państw powyżej zostały wymienione wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacje do kupna lub sprzedaży.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.


1 Amerykański rakietowy system antybalistyczny (THAAD)

 

Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.