印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: styczeń 2018

Rok 2017 — przegląd: Pies który nie szczekał

08.01.2018

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Spoglądamy wstecz na rok pełen politycznego szumu, który ostatecznie nie był wystarczający, aby stłumić tryskające energią ceny aktywów. Pomimo tego według nas 2017 r. udowodnił, że polityka może mieć i ma znaczenie. Dowód na to stanowią rajdy, które następowały, gdy nadzwyczajne ryzyka nie materializowały się.
  • Wyróżniamy trzy kluczowe kwestie na 2018 r. Wszystkie trzy niosą ze sobą powód do ostrożności na rynkach akcji i obligacji w 2018 r., ale inwestorzy mogą być skupieni na czymś innym, więc ze względu na popularność kwestii, dołączyliśmy nasze przemyślenia na temat bitcoina.

Rok 2017 — przegląd: Pies który nie szczekał

Rok 2017 był pełen politycznego szumu, ale ostatecznie inwestorzy trzymali nerwy na wodzy i kontynuowali pchanie ryzykownych aktywów w górę.

Porównanie klas aktywów

Spoglądając na główne klasy aktywów, wszystkie wygenerowały pozytywne absolutne stopy zwrotu. Najlepsze wyniki zanotowały akcje.

Ryzyko związane z otoczeniem pomogło rynkowi długu osiągnąć dobre wyniki. Globalne obligacje high yield zakończyły rok na trzecim miejscu (+10,2%), a globalne obligacje o ratingu inwestycyjnym na czwartym (+9,2%). Podnoszenie stóp wyraźnie wpłynęło na obligacje, ale środowisko niskiej rentowności i wysokiej płynności nadal było korzystne. Tymczasem złoto miało bardzo dobry początek roku. Na koniec lata jego wynik przewyższał 15%. Jednakże wzrost realnych stóp procentowych zaszkodził jego wynikom w ostatnim kwartale, przez co zakończyło rok z zyskiem 12,6%, wciąż wystarczającym na to, aby zająć drugie miejsce.

Porównując wyniki amerykańskich akcji i obligacji skarbowych z ich historią, indeks S&P 500 zapewnił mocny, ponadprzeciętny zwrot, podczas gdy skarbówki zanotowały słabszy od przeciętnego rok ze stopą zwrotu 2,1% na koniec.

Porównanie wyników na rynkach akcji

2017 był świetnym rokiem dla inwestujących w akcje, wszystkie główne indeksy zapewniły dodatnie stopy zwrotu, zarówno ujęte w lokalnej walucie, jak i w amerykańskim dolarze. Wzrostową gwiazdą był indeks MSCI Emerging Markets (+31% w lokalnej walucie i +37% w USD). S&P 500 był drugim najlepszym indeksem w swojej walucie (+21,8%), ale pozostał w tyle za większością innych indeksów, kiedy wziąć pod uwagę deprecjację amerykańskiego dolara. Europejskie rynki akcji osiągały dobre wyniki, podczas gdy indeks UK FTSE All Share był najgorszy, ujmując w lokalnej walucie.

Porównanie wyników na rynku walutowym

Trendom kursów walut zajęło trochę czasu, aby ukształtować się w 2017 r., ale od mniej więcej maja jasne było, że amerykański dolar był na słabszej ścieżce, wykorzystując efektywne kursy wymiany (-8,4% dla roku), podczas gdy euro podążało w kierunku przeciwnym (+8,6%).

Tymczasem funt brytyjski dreptał w miejscu na przestrzeni roku, w dużej mierze poruszany przez najnowsze wiadomości ws. Brexitu, ale zakończył rok delikatnie na plusie (+0,7%). W innych zakątkach globu, w Japonii zaobserwowaliśmy mocny trend boczny jena pod koniec roku (-0,9%), podczas gdy inna waluta zaliczana do tzw. bezpiecznej przystani, frank szwajcarski, zakończył rok niżej (-6,3%).

Środowisko słabego dolara jest zazwyczaj korzystne dla aktywów z rynków wschodzących (EM), włączając waluty. Przez większość roku właśnie to obserwowaliśmy. Waluty EM zapewniły pozytywne całkowite stopy zwrotu, w niektórych przypadkach bardzo wysokie, na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów 2017 r.

Porównanie wyników na rynku długu

Europejskie ryzyko polityczne na początku roku spowodowało wzrost rentowności i spadek cen we Francji i Włoszech, wyprzedzając francuskie wybory prezydenckie. Gdy ryzyko wyborcze ustąpiło, oba te rynki odbiły i zakończyły rok jako dwa z najlepszymi wynikami. Według danych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o przepływach kapitału, Wielka Brytania korzystała ze znaczących napływów z Europy, jako że inwestorzy poszukiwali możliwości pobicia niskich rentowności oferowanych na ich rdzennych rynkach. Najsłabiej zachowującym się spośród głównych rynków obligacji rządowych była Japonia.

Amerykański rynek obligacji korporacyjnych w 2017 r. osiągnął lepsze wyniki od europejskiego odpowiednika, w głównej mierze nadrabiając relatywnie słabsze wyniki w 2016 r., ale był to spokojny rok dla długu rynków wschodzących w twardej walucie. Rentowności dla szerokiego indeksu JP Morgan Emerging Market Bond (EMBI) wędrowały niżej na przestrzeni 2017 r., notując zwrot w ostatnim kwartale. Jednakże było raczej to wynikiem ruchów na poszczególnych rynkach, a nie szeroko zakrojoną wyprzedażą.

Wnioski z 2017 roku

Po przeanalizowaniu wydarzeń oraz koniunktury na rynkach na przestrzeni minionego roku, doszliśmy do kilku wniosków, które warto wziąć pod uwagę w roku 2018:

  • Faza ożywienia w cyklu może być bardzo silna: Pomimo tego że, nie jest to najlepsza faza cyklu dla stóp zwrotu, to potwierdzenie tego, że świat przesuwa się w kierunku reflacyjnym, pomaga zredukować ryzyko stagnacji.
  • Ryzyko polityczne nadal się liczy: Wydarzenia w Europie mogły popsuć nastroje w 2017 r. i podczas gdy rynki zakończyły rok z mocnymi wynikami z ryzykownych aktywów, większość inwestorów była ostrożnie spozycjonowana na jego przestrzeni.
  • Ryzyko polityczne może być również pozytywne dla rynków: Zmiany w tych państwach lub rządach, które zawodzą, zawsze są mile widziane. RPA, Zimbabwe….
  • Nie można kierować państwa przez Twitter: Inwestorzy postąpiliby słusznie skupiając się bardziej na fundamentach niż na szumie informacyjnym.

Motywy przewodnie na 2018 r.

Nasze trzy motywy wnoszą ze sobą powód do ostrożności do perspektyw na 2018 r., być może nieuniknioną korektę po dobrych wynikach światowej gospodarki i rynków w 2017 r.

Motyw 1. Gospodarka zrównoważona doprowadzi do reflacji

W miarę jak rozpoczyna się 2018 r., aktywność gospodarcza pozostaje silna i zsynchronizowane globalne ożywienie trwa. Jednakże rynki stawią czoło dwóm głównym wyzwaniom. Po pierwsze oczekiwania wobec wzrostu są wyższe, więc bariera dla rynków, którą musiałyby pokonać by pozytywnie zaskoczyć, również jest wyższa. Po drugie bardziej prawdopodobne jest, że silnemu wzrostowi będzie towarzyszyła wyższa inflacja i rosnące stopy procentowe. W miarę jak wzrost i inflacja rosną, otoczenie będzie stawać się bardziej reflacyjne i banki centralne będą chętniej wycofywać stymulujące bodźce.

Motyw 2. Długie pożegnanie: koniec QE

Wyższe oczekiwania inflacyjne wpłyną również na rentowności obligacji - ruch, który mógłby być znacznie pogorszony przez zakończenie wielkiego eksperymentu luzowania ilościowego (QE). Nie oczekiwalibyśmy, że rentowności obligacji powrócą do poziomów sprzed QE, zważywszy na zmiany w światowej gospodarce, które nastąpiły od kiedy ta polityka weszła w życie. Niemniej jednak prawdopodobny rezultat QE to presja wzrostowa na rentowności obligacji.

Ustalenie skutków nie jest proste, jako że będą zasadniczo zależały od poziomu, na którym prywatni nabywcy będą gotowi wkroczyć, by zastąpić dotychczasowy popyt. W naszej opinii efekt ostatecznie będzie najsilniej odczuwany na zadłużonych peryferiach strefy euro, które były wielkim beneficjentem programu skupu aktywów EBC.

Motyw 3. Powrót ryzyka politycznego

Największe polityczne wyzwanie pojawi się w USA, gdzie wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w listopadzie. Całkiem możliwe jest, że Republikanie stracą kontrolę nad Izbą na rzecz Demokratów, co skutkowałoby powrotem zatoru w Kongresie, przez który w Waszyngtonie niewiele można byłoby osiągnąć. Zważywszy na entuzjazm inwestorów dla reform Trumpa, nie wróżyłoby to nic dobrego dla rynków. Ten proces postrzegamy jako warty obserwowania: wprowadzenie reformy podatkowej powinno podnieść wskaźnik poparcia prezydenta i w konsekwencji wyniki Republikanów, w miarę jak upływał będzie rok 2018. Niemniej jednak inwestorzy będą zmuszeni do uważnej obserwacji sondaży i znaków świadczących o tym, że "Fala Demokratów" się umacnia.

I w końcu: najczęściej zadawane w 2017 r. pytanie

Numerem jeden pytań zadawanych na każdej z naszych prezentacji było ostatnio: co sądzicie o bitcoinie? Lub bardziej bezpośrednio - czy powinienem kupić bitcoiny? W naszej opinii, cena bitcoina jest napędzana przez strach inwestorów przed ominięciem czegoś ważnego (ang. fear of missing out) i wpisuje się w schemat klasycznej bańki, w której cena zmienia się wykładniczo.

 

Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.

Topics: