印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Fed wstrzymuje się od decyzji, ale nastawia rynki na podwyżkę w grudniu

Podwyżka stóp procentowych w USA nastąpi prawdopodobnie w grudniu, pod warunkiem że nie dojdzie do szoku po wyborach prezydenckich.

23.09.2016

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W komunikacie po posiedzeniu stwierdzono: "Zdaniem Komitetu argumenty za podwyżką stóp uległy umocnieniu, jednak zdecydowano się poczekać przez pewien czas na dalsze dowody, potwierdzające że sytuacja rozwija się w zakładanym kierunku". Dodano także, że inflacja pozostawała na ścieżce do celu na poziomie 2% oraz że ryzyka w krótkim okresie były "zbilansowane". Wśród członków Komitetu były trzy głosy za podwyżką stóp.

W swoich projekcjach Fed obniżył prognozę dla tempa rozwoju gospodarki i zredukował poziom potencjalnego wzrostu. Odpowiednio do tych zmian obniżono także poziom neutralnej stopy procentowej z 3% w czerwcu do 2,875%.

W kontekście otoczenia gospodarczego w postaci poprawiającej się aktywności oraz trwałego wzrostu inflacji, jesteśmy prawdopodobnie na drodze do podwyżki stóp o 25 punktów bazowych w grudniu. Jednak takie oczekiwania mogą ulec rewizji w zależności od wyników wyborów prezydenckich 8 listopada, czy też referendum we Włoszech w tym samym miesiącu.

 

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Keith'a Wade'a i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Topics: