印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Zwycięstwo Trumpa: po początkowym przyspieszeniu, prawdopodobnie słabszy wzrost i wyższa inflacja

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich może doprowadzić do wojen handlowych spowodowanych wprowadzeniem wyższych ceł.

09.11.2016

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Gratulacje dla Donalda Trumpa, który przeciwstawił się różnicom i przeciwnikom i został najstarszym wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest to niezwykłe osiągnięcie człowieka spoza waszyngtońskich elit, który nie tylko musiał pokonać 16 innych kandydatów Partii Republikańskiej w celu zdobycia nominacji, ale także w ostatecznym wyścigu do Białego Domu pokonał wytrawnego polityka, jakim jest Hillary Clinton.

Jednocześnie, wyrażamy współczucie dla Hillary Clinton, dla której wybory okazały się przegrane. Współczujemy też pracowniom przygotowującym sondaże, których reputacja ponownie legła w gruzach.

Inwestorzy muszą teraz pogodzić się z nową rzeczywistością i prezydentem, który obiecał stworzenie 25 milionów miejsc pracy i wybudowanie muru wzdłuż granicy z Meksykiem.

Wysokie prawdopodobieństwo wojen handlowych

Polityka fiskalna Prezydenta Trumpa zakłada obniżenie podatków i wydatków, co prawdopodobnie doprowadzi do wyższych stóp procentowych, wyższej inflacji i wyższego deficytu budżetowego. Oczekujemy, iż Kongres ograniczy fiskalne plany nowego prezydenta, który uzyska więcej swobody w obszarze handlu. W konsekwencji, prawdopodobnie zobaczymy umiarkowane programy wspierające politykę fiskalną i wojny handlowe w momencie, kiedy zostaną podniesione cła na chińskie i meksykańskie dobra.

Efekt netto będzie taki, iż po szybkim wzroście wynikającym z obniżki podatków, gospodarka spowolni a inflacja i stopy procentowe wzrosną. Wyższe cła będą wpływać na wyższe ceny i płace jako że ilość imigrantów będzie spadać i w związku z tym w ogólnym ujęciu gospodarkę czeka prawdopodobnie stagnacja, tzn. słabszy wzrost i wyższa inflacja.

Zmienność prawdopodobna, jako że niskie stopy procentowe będą odchodzić w przeszłość

Jest mało prawdopodobne, aby to miało pozytywnie wpłynąć na rynki: rentowności obligacji mogą wzrosnąć jako że inwestorzy będą poszukiwać rekompensaty za ryzyko inflacji a rynki akcji mogą spaść. Prawdopodobnie zobaczymy znaczącą zmienność, ponieważ środowisko niskich stóp procentowych z ostatnich lat, które wspierało wyceny akcji, będzie się dramatycznie zmniejszać.

Obniżka podatku dla przedsiębiorstw zbilansują część tych wydarzeń a sektory takie jak energetyczny czy finansowy mogą skorzystać z ograniczonych regulacji.

W szerszym ujęciu, perspektywa protekcjonizmu i niższego wzrostu na świecie uderzy w rynki akcyjne i ryzykowne aktywa na całym świecie. Rynki wschodzące są szczególnie wrażliwe, tym bardziej, że są zależne od globalnego handlu.

Bezpieczna przystań w cenie ale prognoza dla dolara niepewna

Nie jest do końca jasne jak w tym środowisku zachowa się amerykański dolar. Niektórzy widzą dolara jako mocniejszą walutę, wspieraną przez wyższe rentowności, ale jeśli to będzie w parze z wyższą inflacją to takie wnioski nie są już oczywiste. Dodatkowo, wielu inwestorów może się powstrzymywać z inwestycjami z powodu pogorszenia stosunków amerykańskich z resztą świata. Najlepszym zakładem jest to, że waluty określane jako „safe heaven”: japoński jen i frank szwajcarski prawdopodobnie będą nabywane przez inwestorów, podobnie jak i złoto.

 

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Keitha Wade'a, Chief Economist and Strategist, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.