Perspektywy

Aktywne zaangażowanie Q&A: Jak inwestorzy mogą napędzać zmiany?


Aktywne zaangażowanie jest jednym z najważniejszych narzędzi w zestawie zrównoważonego inwestora.

Kimberley Lewis, Head of Active Ownership w firmie Schroders, wyjaśnia: "Tam, gdzie Schroders podjął decyzję o zainwestowaniu w spółkę w imieniu klientów, uważamy, że możemy chronić i zwiększać wartość tej inwestycji, będąc jej aktywnymi właścicielami i angażując się w działalność tej spółki. Jest to kluczowy element naszej filozofii inwestycyjnej".

Lecz czym jest aktywne zaangażowanie? Jak to wygląda w praktyce? W jaki sposób Schroders forsuje zmiany w zarządach spółek?

Czym jest aktywne zaangażowanie?

KL: "Aktywne zaangażowanie polega na współpracy z firmami w celu wpływania na ich zachowania w zakresie długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

"Dzięki stałemu dialogowi lepiej poznajemy firmy i w razie potrzeby prosimy je o zmianę stosowanych praktyk. Raz w roku mamy też możliwość głosowania na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej firmy.

Co rozumiemy przez "zaangażowanie", gdy mówimy o aktywnym zaangażowaniu?

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, wyjaśnia: Kiedy w branży mówi się o "zaangażowaniu", jest to tak naprawdę słowo określające interakcje z firmami, w które zainwestowaliśmy pieniądze naszych klientów.

"Te interakcje mają kluczowe znaczenie dla naszej oceny tego, co stanowi dobrą inwestycję. Dlatego też działania te prowadzi nie tylko nasz zespół ds. zrównoważonych inwestycji, ale także zarządzający portfelami i analitycy finansowi."

Dlaczego aktywne angażowanie się w sprawy firm jest ważne?

KL: "Dzięki współpracy z firmami możemy je lepiej zrozumieć, a także jasno określić nasze oczekiwania.

"Ostatecznie to połączenie i wspólne zrozumienie jest kluczowe, gdy dialog dotyczy wprowadzania zmian, które naszym zdaniem są niezbędne do zabezpieczenia, a nawet zwiększenia wartości inwestycji, za które jesteśmy odpowiedzialni".

Jak to działa w praktyce?

KL: "Zaangażowanie rozpoczyna się zazwyczaj od ustalenia podstaw wspólnego zrozumienia i pomocy firmie w zrozumieniu naszego stanowiska w danej kwestii.

"Metody obejmują spotkania indywidualne z przedstawicielami firmy, takimi jak członkowie zarządu lub kierownicy specjalistycznych działów, rozmowy telefoniczne lub korespondencję pisemną z doradcami firmy i interesariuszami oraz współpracę z innymi firmami, na przykład w zakresie ram sprawozdawczości.

Studium przypadku Recruit Holdings: Zmiana firmy rekrutacyjnej na lepsze

Katherine Davidson, Portfolio Manager oraz Sustainability Specialist

Od kilku lat inwestujemy w Recruit Holdings z siedzibą w Tokio i posiadamy prawie 1% udziałów w tej firmie. Jej najważniejszymi atutami są serwisy rekrutacyjne Glassdoor i Indeed.

Misją firmy jest nadanie priorytetu wartości społecznej poprzez zwiększenie wydajności rynku pracy i promowanie różnorodności.

W 2019 r. przekazaliśmy informacje zwrotne dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz wynagrodzeń kadry kierowniczej. W 2020 r. firma Recruit powołała do zarządu pierwszą kobietę.

W marcu 2021 r. zachęciliśmy firmę Recruit do wyznaczenia celów net zero, a w maju 2021 r. po raz pierwszy ogłosiła ona cele redukcji emisji w całej firmie, w tym plany osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 r.

Nasze późniejsze rozmowy z firmą koncentrowały się na wdrożeniu, w tym na najlepszych praktykach w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla. Firma ogłosiła także cele dotyczące parytetu płci na wszystkich szczeblach organizacji, które mają być osiągnięte do 2030 r.

Recruit planuje dojść do tego poprzez przyspieszenie rozwoju młodszych kobiet, spodziewając się także zatrudnienia większej ilości kobiet z zagranicy, aby zwiększyć pulę swoich kobiecych talentów.

Cele związane z różnorodnością są obecnie uwzględnione w strukturze wynagrodzeń kadry kierowniczej wyższego szczebla. Będziemy nadal monitorować postępy Recruit, lecz uważamy ją za bardzo zachęcającą.
Firma ogłosiła niedawno mianowanie kolejnej kobiety na stanowisko niezależnego dyrektora w zarządzie od 2022 r., co zwiększy udział kobiet w zarządzie do wiarygodnego poziomu 30%.

W jakie kwestie angażuje się spółka Schroders?

HS: "Koncentrujemy się na kwestiach, które po dokładnej ocenie uważamy za istotne dla długoterminowej wartości naszych pozycji. W tym celu bierzemy pod uwagę powiązania i wpływ firmy na jej głównych interesariuszy: pracowników, klientów, społeczności, środowisko, dostawców i organy regulacyjne.

"Struktura zarządzania i jakość zarządzania, które nadzorują te relacje z interesariuszami, są również kluczowym tematem rozmów w ramach zaangażowania.

Co decyduje o skutecznym zaangażowaniu?

KL: "Wierzymy, że cztery cechy są kluczowe dla skutecznego aktywnego zaangażowania i własności: wiedza, relacje, wpływ i zachęty.

"Wykorzystujemy nie tylko doświadczenie zespołu ds. zrównoważonych inwestycji, ale także perspektywy naszych zarządzających portfelami, analityków, partnerów zewnętrznych i klientów, aby naprawdę zrozumieć, które kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem mają znaczenie dla długoterminowych wyników.

"Spółka Schroders zbudowała silne, długotrwałe relacje z wieloma spółkami, w które inwestuje, a historia naszego zaangażowania sięga 2000 roku.

"Wgląd w sytuację uzyskany dzięki zaangażowaniu może mieć bezpośredni wpływ na uzasadnienie inwestycji.

"Ostatecznie mamy prawo do zmniejszenia lub nawet sprzedaży pozycji, jeśli zaangażowanie nie przyniesie rezultatów, albo do całkowitego zaniechania inwestycji. W przypadku akcji notowanych na giełdzie korzystamy z prawa głosu".

Jak raportować postępy?

KL: "Co kwartał sporządzamy raporty dotyczące wszystkich aspektów naszej działalności w zakresie zaangażowania. Aby to ułatwić, na bieżąco dokumentujemy wszystkie nasze działania związane z zaangażowaniem i analizujemy postępy w realizacji wyznaczonych celów. Jednak posiadanie solidnego mechanizmu oceny postępów jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawozdawczości.

"Dla nas jest to również okazja do nauki, sposób na sprawdzenie, jakie podejście ma większe szanse powodzenia i w jakich okolicznościach".

HS: "Nasi klienci często pytają nas o raportowanie postępów. Otwartość w tym procesie jest także niezbędna, aby inni mogli nas, inwestorów, rozliczać."

Nasza wizja przyszłości aktywnego zaangażowania

Schroders posiada długą historię angażowania się w spółki i aktywności od strony akcjonariatu. Pierwszą osobę odpowiedzialną za zarządzanie wyznaczyliśmy w 1998 r., a od ponad 20 lat prowadzimy rejestr i monitorujemy działania w zakresie ESG.

Nasz szybko rozwijający się zespół ds. aktywnego zaangażowania w dalszym ciągu tworzy się na tym fundamencie, przedstawiając swoją wizję w niedawno opublikowanym Planie Zaangażowania. Można go znaleźć w sekcji Aktywne Zaangażowanie na naszej stronie internetowej.

KL: "Koncentracja na naszych przyszłych działaniach w zakresie aktywnego zaangażowania jest zakorzeniona w długoterminowych rezultatach, które chcemy zobaczyć w ramach naszych pozycji. Będziemy je wykorzystywać jako kompas dla naszego przyszłego zaangażowania.