Perspektywy

Dlaczego innowacyjne firmy są kluczem do rozwiązania problemów świata


Nie jest nowością, że świat stoi w obliczu wielu pilnych wyzwań. Doświadczenie globalnej pandemii uświadomiło nam, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na choroby zakaźne. Skutki zmian klimatu stały się w tym roku bardziej oczywiste niż kiedykolwiek, od dzikich pożarów
w Kanadzie po powodzie w Niemczech. Toksyczne emisje i schematy pogodowe połączyły się ostatnio w Indiach, zmuszając Delhi do wprowadzenia pewnego rodzaju lockdownu z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Na tym wyzwania się nie kończą. Do tego moglibyśmy dodać ochronę różnorodności biologicznej, poprawę stanu zdrowia i edukacji oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego. Wszystkie elementy mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w miarę wzrostu liczby ludności na świecie.

To duże wyzwania, ale nie są one nie do pokonania. Wola polityczna istnieje, co widać po tym, jak decydenci kładą coraz większy nacisk na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Jest to okazja dla sektora prywatnego, aby pokazać swoją wartość w zakresie opracowywania nowych produktów i rozwiązań, które urzeczywistnią zrównoważoną przyszłość.

Kluczowe znaczenie będzie miała innowacyjność. Skorzystają na tym również inwestorzy ukierunkowani na innowacyjne firmy.

Innowacje przekształcają cele w rzeczywistość

Rządy i decydenci polityczni mają do odegrania ważną rolę, pomagając w ustaleniu programu działań. Mogliśmy się o tym przekonać w zeszłym miesiącu podczas COP26, kiedy to kraje uściśliły swoje zobowiązania w zakresie zmiany klimatu. Jednak wyznaczenie celu to jedno,
a jego osiągnięcie to drugie.

Ilustracją tego jest rozwój szczepionek na Covid-19. Wsparcie sektora publicznego było istotnym elementem tego przedsięwzięcia, ale ostatecznie to prywatne przedsiębiorstwa dysponowały wiedzą naukową, która pozwoliła im przekształcić ich najnowocześniejsze możliwości w zakresie mRNA w skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi. Następnie musieli nawiązać współpracę z innymi firmami z sektora prywatnego, aby testować, produkować
i pakować te szczepionki na dużą skalę.

Sukces szczepionek mRNA pokazuje, jak ważna jest innowacyjność. Jeśli jako społeczeństwo mamy zamiar zrealizować SDG, nie możemy po prostu polegać na sprawdzonych
i przetestowanych rozwiązaniach. Tu właśnie wkracza sektor prywatny.

Naszym zdaniem, dobrze wyraziła to Boston Consulting Group: "Spośród wszystkich sił, które sektor prywatny może wykorzystać w dążeniu do osiągnięcia 2030 SDG, zdecydowanie najpotężniejszą jest jego wyjątkowa zdolność do szybkiego wprowadzania innowacji, przyciągania kapitału do innowacyjnych rozwiązań i wprowadzania innowacji w skali. Taką kombinację trudno znaleźć w sektorze publicznym czy społecznym, lecz to właśnie ona jest siłą napędową sektora prywatnego."

Jedyna w swoim rodzaju okazja dla inwestorów

Osiągnięcie SDG będzie wymagało opracowania zupełnie nowych technologii, które obecnie nie istnieją lub nie są jeszcze dostępne na wystarczającym poziomie. Zwłaszcza kryzys klimatyczny oraz cel osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r. oznaczają,
że innowacje są pilnie potrzebne już teraz.

Opracowywanie nowych technologii i produktów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale podejmowanie ryzyka - w oczekiwaniu na potencjalne przyszłe zyski - jest tym, na czym polega inwestowanie w akcje:

"Kiedy potrzeba społeczna może zostać zaspokojona za pomocą dochodowego modelu biznesowego, uwalnia się magia kapitalizmu. Odpowiedzi na wiele głęboko zakorzenionych problemów społecznych, z którymi się borykamy, stają się samowystarczalne i skalowalne."
(z: Where ESG Fails, Porter, Serafaim i Kramer, Harvard Business School)

Inwestorzy mogą wywierać pozytywny wpływ poprzez wykorzystanie swojego kapitału do wspierania firm, które przyczyniają się do znalezienia tych odpowiedzi. Widzimy ogromne możliwości handlowe dla innowacyjnych firm, ponieważ zapotrzebowanie na rozwiązania globalnych problemów będzie się tylko nasilać.

Każdy sektor musi się dostosować, aby stać się bardziej zrównoważonym. Weźmy jako przykład budownictwo. W raporcie ONZ Global Opportunity Explorer 2019 stwierdzono,
że "w skali globalnej budynki odpowiadają za 30% zużycia energii i za blisko jedną trzecią emisji dwutlenku węgla spowodowanej działalnością człowieka..... Sektor może spodziewać się nowych polityk i regulacji, zmian w wymaganiach inwestorów dotyczących większej liczby certyfikowanych budynków, zwiększonego niedoboru energii i zasobów, nowych konkurentów stawiających zasady budownictwa cyrkularnego jako podstawę swoich modeli biznesowych."

Inwestorzy mogą odnieść korzyści poprzez identyfikację firm, które odpowiadają na te wyzwania, tworząc produkty, które mogą napędzać transformację takich branż jak budownictwo.

Przejście na zrównoważone rozwiązania

W Europie jest wiele firm z różnych sektorów, które stawiają innowacje w centrum swojej działalności i które aktywnie starają się wspierać SDG ONZ.

Jedną z takich firm jest szwajcarska Sika, specjalistyczna firma chemiczna sprzedająca dodatki, kleje i zaawansowane materiały dla przemysłu budowlanego.

Około 70% produktów Sika już wspiera zrównoważony rozwój, a firma chce osiągnąć jeszcze wyższy poziom. W rzeczywistości postawili sobie za cel, aby do 2023 roku wszystkie nowe produkty wprowadzane na rynek były częścią "zrównoważonego rozwiązania", oferując swoim klientom i planecie wymierne korzyści wynikające z redukcji emisji CO2, zużycia energii i wody.

Oprócz stopniowego ulepszania istniejących produktów, Sika inwestuje w zupełnie nowe procesy. Jednym z przykładów jest ich proces recyklingu cementu ReCo2ver, w którym CO2 jest wtłaczany z powrotem do cementu w trakcie jego recyklingu. Oznacza to, że nie tylko zmniejsza emisję CO2, ale stwarza możliwość wychwytywania dwutlenku węgla.

Innym przykładem firmy jest specjalizująca się w kwestii żywienia DSM. Posiada ona sieć 1700 własnych naukowców dążących do stworzenia produktów, które poprawią zdrowie ludzi, zwierząt i naszej planety.

Jednym z produktów DSM zaprojektowanych z myślą o zdrowiu planety jest Bovaer, sproszkowany dodatek paszowy dla krów. W bezpieczny sposób hamuje enzym, który wywołuje produkcję metanu w żołądku krowy. W związku z tym znacznie zmniejsza emisję metanu u bydła; jest to niezwykle istotne, ponieważ metan ma większy wpływ na globalne ocieplenie niż dwutlenek węgla.

Takie innowacyjne produkty rodzą się z umiejętności innego myślenia o problemie. Cement jest najszerzej stosowanym materiałem na Ziemi i nie jest możliwe, aby jutro po prostu zaprzestać jego produkcji. Ale jak możemy radykalnie zmniejszyć jego ślad węglowy, wykorzystując naukę do stworzenia alternatywnych metod produkcji, używając innych materiałów i umożliwiając recykling? Podobnie, dopóki cała ludzkość nie zechce i nie będzie
w stanie przejść na dietę opartą w całości na roślinach, jak możemy zająć się negatywnymi skutkami hodowli zwierząt?

Aby nowe produkty miały wpływ, muszą zostać opracowane, przetestowane i przekształcone
w skalowalne, komercyjne propozycje. Sektor prywatny może udowodnić swoją wartość, przenosząc te innowacje z laboratorium do klienta. Dla inwestorów widzimy potencjał, do uczestnictwa w zyskownym wzroście, jaki mogą stworzyć takie innowacje, poprzez wspieranie firm, których innowacje są podstawą.