Infografika - Jak rozwiązać kryzys żywności i wody?


Jeśli brak bezpieczeństwa energetycznego pozostaje dziś dużym problemem dla wielu krajów, to kryzys żywności i wody stanowi jeszcze większy problem. Ale z czym wiąże się ten kryzys?
Od czasu pandemii wzrosła świadomość na temat światowych zasobów i sposobów ich ochrony w związku ze wzrostem temperatury, wzrostem populacji i presją na zrównoważony rozwój łańcuchów dostaw żywności i wody.

Konflikt w Ukrainie spowodował dodatkowe obciążenie produkcji i dostaw żywności oraz uwypuklił wrażliwość wielu systemów zasobów.
Na domiar złego wiosną i latem 2022 roku w wielu krajach Europy wystąpiły jedne z najbardziej ekstremalnych susz w historii, co kiedyś było bardzo rzadkim zjawiskiem w tej części świata. Brak opadów, zanieczyszczenie środowiska i nadmierna konsumpcja stały się doskonałą mieszanką stojącą za suszami - obecnie około 30% Europejczyków co roku dotyka problem niedoboru wody.

Co niepokojące, wiceprezes Banku Światowego powiedział jeszcze w 2009 roku, że ”wojny XXI wieku będą dotyczyć wody, chyba że zmienimy sposób zarządzania nią”.
Szacuje się, że w całym systemie żywności i wody trzeba wydać około 30 bilionów dolarów, aby był on zrównoważony.

Mark Lacey, Head of Global Resource Equities, stwierdził: ”Jeśli się nie zmienimy, będziemy obserwować narastające pętle negatywnego sprzężenia zwrotnego. Przykładowo, przy scenariuszu zakładającym ocieplenie klimatu o dwa stopnie, plony kukurydzy spadną o ponad 20%. Podobnie, jeśli nie zmienimy swojego zachowania, będziemy musieli wykorzystać więcej ziemi pod uprawy, aby wyżywić rosnącą populację. Skutkuje to większym wylesieniem. Skutkuje to upadkiem gatunków. A właściwie przyspieszeniem zmian klimatu i globalnego ocieplenia.

Będziemy świadkami masowego pustynnienia obszarów w całej Afryce. To z kolei spowoduje kryzysy bezpieczeństwa żywnościowego, masową imigrację. Można bardzo szybko sobie do wyobrazić, jak to będzie wyglądać. A ostatecznie wszystko to może się skończyć masową hiperinflacją żywności. Co jest naprawdę, przerażającą perspektywą i taką, której nie widzieliśmy od pokoleń.”
Mimo ponurego scenariusza, zmiana jest możliwa, a wiele firm, jak i sami konsumenci mogą zapewnić praktyczne rozwiązania kryzysu.

Felix Odey - Portfolio Manager, Global Resource Equities, dodaje: ”Widzimy, że pojawia się wiele technologii i aplikacji danych, które masowo pomagają zwiększyć plony rolne. Rzeczy takie jak edycja genów i modyfikacja genetyczna są kontrowersyjne na niektórych rynkach. Ale podobnie, jeśli pozwoli to takim kontynentom jak Ameryka Łacińska przeskoczyć niektóre z bardziej rozwiniętych rynków rolnych i faktycznie wymagać mniejszej ilości pestycydów, mniejszych ilości nawozów, to wszystko będzie miało ogromny, pozytywny wpływ.
”Konsument jest tu centralnym elementem. Jeśli nasze diety nawet tylko trochę się umiarkują, możemy mieć ogromny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, w całym sektorze żywności i wody.
W tej infografice przyglądamy się kluczowym problemom i rozwiązaniom kryzysu żywnościowego i wodnego oraz temu, jak społeczeństwo może współpracować, aby go rozwiązać.

606191_october-contentactivation-infographic1-plpl.png