Inwestowanie w przyszłość zrównoważonej gospodarki żywnością i wodą


Spółka Schroders wprowadziła dziś do dystrybucji w Polsce globalny portfel akcji, którego celem jest inwestowanie w spółki dążące do przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę żywnościową i wodną. Fundusz działa od październiku zeszłego roku ale w dniu dzisiejszym wzbogaciliśmy ofertę dostępnych tytułów uczestnictwa o wersję dedykowaną polskim inwestorom w polskim złotym bez ryzyka walutowego (PLN Hedged).

Schroder ISF[1] Global Sustainable Food and Water zarządzany jest przez Marka Lacey, Felixa Odey i Alexa Monk. Stanowi on część Schroders Global Transformation Range, pakietu funduszy dających inwestorom długoterminową ekspozycję na najpotężniejsze i najtrwalsze tematy kształtujące przyszłość świata.

Fundusz jest skoncentrowany na nowych technologiach i strategicznych gałęziach przemysłu, które są niezbędne do zmiany gospodarki żywnością i wodą. Poszukuje możliwości inwestycyjnych w kluczowych łańcuchach wartości, w tym w takich dziedzinach jak gospodarka wodna, produkcja i przetwarzanie żywności, dystrybucja i recykling.

Zespół stosuje podejście tzw. silnego przekonania (ang. high conviction), bez ograniczeń i dąży do alokacji w 35-60 spółek. Fundusz koncentruje się na poszukiwaniu długoterminowego, zrównoważonego wzrostu zysków i przepływów pieniężnych przy zachowaniu rozsądnej wartości.

Lista możliwości inwestycyjnych skupiająca około 190 spółekzostała opracowana przy wykorzystaniu analizy papierów wartościowych oraz autorskich narzędzi Schroders. Jej celem jest wyselekcjonowanie z globalnego rynku akcji spółek, które aktywnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju gospodarki żywnościa i wodą.

Ze względu na cele zrównoważonego rozwoju i kluczowe obszary inwestycji fundusz został zaklasyfikowany jako spełniający wymogi artykułu 9 rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania.

Mark Lacey, szef działu Global Resource Equities i zarządzający portfelem SISF Global Sustainable Food and Water, komentuje:

„Nasz obecny system żywnościowy i wodny jest nie do utrzymania, a w ciągu najbliższych 30 lat doświadczymy bezprecedensowej presji w tym zakresie. Do 2050 roku świat będzie musiał produkować o 70% więcej żywności i wody pitnej, wytwarzając przy tym mniej dwutlenku węgla i zużywając o 70% mniej zasobów[2].

Regulacje prawne, zachowania konsumentów i nowe technologie szybko się zmieniają. Zaczynają one wpływać na długo odkładane zmiany, które są niezbędne, aby cały system stał się mniej emisyjny, mniej marnotrawny i mniej zanieczyszczający, przy jednoczesnej poprawie bioróżnorodności i promowaniu zdrowszego odżywiania na całym świecie. Według obecnych szacunków ta zmiana strukturalna będzie wymagała realokacji kapitału o wartości co najmniej 30 bln USD do 2050 r.[3].

Wierzymy, że firmy, których produkty i usługi ułatwiają ten ruch, będą cieszyły się dużym popytem i mogą wykazywać silny długoterminowy potencjał wzrostu. Dlatego też SISF Global Sustainable Food and Water będzie inwestować w całym łańcuchu wartości żywności, co pozwoli nam wykorzystać całą tę szansę.”

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy w Schroders, uważa, że:

„Rozwiązanie stojących przed nami globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga ogromnej reorientacji kapitału. Organizacja Narodów Zjednoczonych sugeruje, że istnieje luka w wysokości 5-7 bilionów dolarów rocznie, które należy zainwestować w nowe technologie, firmy i branże, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, które są "planem na rzecz lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Inwestorzy mają zatem do odegrania kluczową rolę, ponieważ możemy skierować kapitał do tych firm, które umożliwiają przejście do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ten nowy fundusz nie tylko stara się sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie żywności i wody rosnącej liczbie ludności na świecie, ale jednocześnie dąży do zmniejszenia wpływu tych gałęzi przemysłu na środowisko.”

Beata Idem, Head of Poland, Czech Republic and Slovakia:

„Ponad 14 lat temu po raz pierwszy zarejestrowaliśmy fundusze do dystrybucji w Polsce. Polski rynek jest dla nas ważny co udowodniliśmy nie tylko oferując szeroką gamę produktów, ale przede wszystkim oferując strategie dostępne w tytułach uczestnictwa w polskich złotym bez ryzyka walutowego (PLN Hedged). Oferujemy w tej walucie nie tylko kilka funduszy obligacyjnych czy akcyjnych, ale także rozwiązania Multi Asset (składające się w wielu klas aktywów) oraz fundusze alternatywne (odwiedź schroders.pl).

Schroder ISF Sustainable Food and Water to fundusz, na który czekałam. Wiele osób uważa, że jeśli chodzi o inwestowanie w ESG to kończy się ono na inwestowaniu w zmiany klimatyczne.

Jednak konsumpcja żywności i wody wiąże się z ogromnymi wyzwaniami. Aby stworzyć system żywnościowy i wodny, który będzie na tyle zrównoważony, aby do 2050 r. wyżywić ponad 10 miliardów ludzi na świecie, konieczne są duże inwestycje w całym łańcuchu zarządzania żywnością i wodą. Cieszę się, że mogę zaoferować inwestorom w Polsce strategię, która daje im szansę uczestniczenia w możliwościach inwestycyjnych pojawiających w świetle tych koniecznych inwestycji.”

Przeczytaj więcej o tym, dlaczego obecne systemy: żywnościowy i wodny muszą zostać przekształcone "tutaj.

 


[1] Schroder International Selection Fund

[2] UN Food and Agriculture Organisation (FAO), 2011.

[3] FAO, EU, OECD, Schroders, July 2021.