Perspektywy

Materiał video - Firma wykorzystująca odpady rolnicze do zasilania samochodów


Około 1,2% światowych gruntów rolnych zajmuje sama produkcja karmy dla zwierząt domowych. Darling Ingredients, amerykańskie przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, posiadające ponad 200 zakładów przetwórczych na pięciu kontynentach, "przetwarza" niejadalne mięsne produkty uboczne na karmę dla zwierząt domowych i inne pasze dla zwierząt hodowlanych, a także składniki dla sektora farmaceutycznego. Udało jej się zostać jednym z niewielu światowych producentów zrównoważonych składników z produktów białkowych, lecz na tym nie poprzestaje.

Od niedawna Darling Ingredients koncentruje się na biodieslu. Wykorzystując produkty odpadowe ze swojej podstawowej działalności w zakresie rozwiązań dla rolnictwa, produkuje teraz odnawialne biopaliwo. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale również opłacalne - stosowane są oleje odpadowe i tłuszcze, które w przeciwnym razie pozostałyby niewykorzystane.

Jak wyjaśnia w tym materiale Bob Kaynor: "Poza korzyściami dla środowiska wynikającymi z przekształcenia odpadów, które w przeciwnym razie nie nadawałyby się do wykorzystania, w paliwo niskoemisyjne, potencjał zysku ekonomicznego jest znaczący".