Perspektywy

Materiał video - Kate Rogers o mierzeniu wpływu, który przyniesie korzyści inwestorom i ich wnukom.


Istnieje nowy wymiar inwestowania - wyjaśnia Head of Sustainability, Wealth spółki Schroders. "Tradycyjnie ocenialiśmy inwestycje na dwóch płaszczyznach: ryzyka i stopy zwrotu. Ale inwestowanie w tym zmiennym świecie oznacza, że musimy wziąć pod uwagę trzeci wymiar: wpływ" - mówi.

W naszym najnowszym materiale z serii MyStory, Kate Rogers opowiada o tym, jak rosnąca świadomość społeczna podnosi stawkę dla wszystkich inwestorów. Zmiany, począwszy od podatków i regulacji, a skończywszy na zmieniających się wyborach konsumentów, będą prawdopodobnie wpływać na zyski spółek w przyszłości. Obejrzyj materiał, aby zobaczyć przykłady z życia, które przytacza Kate, aby pokazać, jak ważne są zyski skorygowane o wpływ.