Perspektywy

Firma telekomunikacyjna, która była pionierem systemu płatności wydobywającym tysiące z ubóstwa

Telefony komórkowe okazały się jeszcze bardziej kluczowe w regionach Afryki, gdzie łatwiej jest stawiać maszty niż kłaść kable. Jednak coraz częściej korzyści płynące z telekomunikacji wykraczają poza łączenie ludzi za pomocą rozmów i SMS-ów.

W tym pierwszym z nowej serii filmów wideo pokazujących znaczenie historii firm poza tym, jak bardzo są one zyskowne w krótkim horyzoncie czasowym, skupiamy się na Safaricom. Branża telekomunikacyjna wymyśliła system płatności, który przyniósł efekt transformacji.   

 


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.