W centrum uwagi

Samoloty, pociągi i samochody - jak europejski sektor transportu ogranicza emisje?


Emisje gazów cieplarnianych w UE spadły o 3,8% w 2019 roku, według Europejskiej Agencji Środowiska, sprowadzając je do 24,0% poniżej poziomów z 1990 roku.

UE dąży jednak do zmniejszenia emisji o 55 % do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.), aby do 2050 r. osiągnąć poziom zerowy netto. Przed nami jeszcze długa droga.

Postępy poczynione przez niektóre sektory są zachęcające. Na przykład emisje gazów cieplarnianych pochodzące z dostaw energii szybko spadają. Jednakże, jak pokazuje poniższy wykres, emisje pochodzące z transportu wciąż rosną.

 

602237_SC_TransportPLPL-01V3.png

Oczywiste jest, że sektor transportu będzie musiał w krótkim czasie dokonać poważnych zmian. Przedsiębiorstwa mają do odegrania kluczową rolę w opracowaniu produktów i innowacji, które mogą pomóc
w osiągnięciu celów na rok 2050.

Trudność polega na tym, że każdy rodzaj transportu - drogowy, kolejowy, lotniczy, żeglugowy - wymaga innej strategii ograniczania emisji. Niektóre obszary są znacznie bardziej zaawansowane w tym względzie niż inne,
ale potrzeba dekarbonizacji staje się coraz bardziej nagląca w miarę zbliżania się ostatecznych terminów związanych z klimatem.

Jako inwestorzy uważamy, że w tym nadchodzącym okresie gwałtownych zmian można osiągnąć zyski, wykorzystując nieefektywne wyceny, gdy rynek może nie zdawać sobie sprawy ze skali nadchodzących możliwości.

Kolej na drodze do zrównoważonej przyszłości

Kolej emituje najmniej CO2 spośród wszystkich głównych środków transportu - jej ślad węglowy wynosi zaledwie jedną ósmą tego dla podróży lotniczych i jedną trzecią dla podróży drogowych. Rok 2021 został ogłoszony "Europejskim Rokiem Kolei", co ma na celu promowanie tego sektora i wspieranie celów UE
w zakresie klimatu.

Kolej może już być bardzo zrównoważonym wyborem, ale wciąż istnieje możliwość poprawy. Jednym z nich jest to, że technologia kolejowa staje się o wiele czystsza i bardziej wydajna. Ponadto, biorąc pod uwagę nacisk na zrównoważony rozwój, polityka rządowa jest coraz częściej taka, aby zachęcać pasażerów i transport towarowy do korzystania z kolei zamiast z dróg. Przykładem tego jest zakaz lotów krajowych we Francji, w przypadkach, gdy alternatywną podróż można odbyć koleją w czasie dwóch i pół godziny lub krótszym.

Oznacza to, że istnieje szansa dla firm oferujących zrównoważone rozwiązania. Wciąż jest wiele miejsca na elektryfikację - tylko 54% europejskiej sieci kolejowej jest zelektryfikowane (według danych Statista za 2018 rok).

A spodziewany wzrost ilości oznacza również możliwości dla innowacji. Firma Alstom opracowała pociągi napędzane wodorem, które jako spaliny wydzielają jedynie wodę. Działają one już w Niemczech i innych krajach. Coradia iLint firmy Alstom, pierwszy na świecie pociąg napędzany wodorem, może przejechać 600 mil na jednym zbiorniku".

Widzimy możliwości dla inwestorów, ponieważ popyt na podróże koleją rośnie, zamawiane są nowe pociągi,
a istniejący tabor jest modernizowany. Jednak z punktu widzenia emisji należy zająć się trudniejszymi sektorami lotnictwa i żeglugi.

Co to oznacza dla inwestorów?

Jak widać, poszczególne sektory transportu znajdują się na bardzo różnych etapach przechodzenia do niskoemisyjnej przyszłości.

Zarówno w przypadku transportu drogowego, jak i kolejowego, niezbędna technologia jest już dostępna. Kwestią jest wykorzystanie i, dla inwestorów, wsparcie zwycięskich firm, które są najlepiej przygotowane do wykorzystania rosnącego popytu.

W przypadku lotnictwa i żeglugi technologie niezbędne do obniżenia emisyjności są nadal stosunkowo nowe. Przypadek VLSFO podkreśla, że firmy i organy regulacyjne muszą postępować ostrożnie i upewnić się, że rozwiązanie jednego rodzaju problemu emisji nie spowoduje powstania kolejnego.

Naszym zdaniem stwarza to ogromną szansę dla inwestorów, którzy potrafią zidentyfikować innowacyjne firmy zdolne do opracowania technologii i produktów, które mogą urzeczywistnić to przejście.