Migawka

W jaki sposób transformacja energetyczna wpłynie na nasze domy?


Budynki, w których mieszkamy oraz zużywana przez nie energia odgrywają zasadniczą rolę w procesie dekarbonizacji. Począwszy od wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, po najnowsze technologie, w tym pompy ciepła i inteligentne liczniki, domy w nadchodzących dziesięcioleciach będą musiały osiągnąć zerowy bilans emisji. Jest to ważne zarówno ze względów środowiskowych, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni, jak i ze względów społecznych, biorąc pod uwagę niestabilność cen ropy i gazu.

Po inwazji Rosji na Ukrainę Komisja Europejska (KE) uruchomiła inicjatywę "REPowerEU". Wśród wielu pilnych apeli o zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych, inicjatywa ta wzywa gospodarstwa domowe do zwiększenia liczby paneli słonecznych montowanych na dachach, pomp ciepła i oszczędności energii.

Według Komisji Europejskiej budynki pozostają największymi konsumentami energii w Europie - zużywają 40% całkowitej energii i emitują 36% gazów cieplarnianych, a większość z nich nadal jest zasilana paliwami kopalnymi.

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa łącznie odpowiadają za 80% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe. Dlatego też jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest to, by do 2050 roku wszystkie istniejące w Europie budynki, które obecnie nie są energooszczędne, stały się neutralne dla klimatu.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że chce przesunąć tę datę docelową, żądając, aby wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne do 2030 r., oferując przy tym różne zachęty i wymagając nowych standardów charakterystyki energetycznej. Jednocześnie kraje będą finansowo zniechęcane do stosowania kotłów gazowych w budynkach i będą miały możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania paliw kopalnych.
W przypadku starszych budynków modernizacja domu nie jest łatwym zadaniem, ale jest niezbędna do osiągnięcia tych celów. Na przykład mniej niż 2% domów w Wielkiej Brytanii posiada jakąkolwiek formę ogrzewania niskoemisyjnego, ale do 2050 r. rząd chce zainstalować ponad 19 milionów pomp ciepła w całym kraju.

Alexander Monk, zarządzający portfelem, global resource equities

Dekarbonizacja domów jest bardzo ważnym zadaniem w procesie transformacji energetycznej. Rządy na całym świecie zaczynają już wprowadzać istotne zmiany, aby pomóc naszym domom w osiągnięciu celów strategii net zero. W przypadku kwestii ogrzewania, do 2030 r. wiele nowych domów w Wielkiej Brytanii i Europie będzie musiało wymienić kotły gazowe na elektryczne pompy ciepła.

Jednak modernizacja istniejących domów jest znacznie trudniejsza, ponieważ w większości z nich nadal używa się kotłów gazowych. Ekologiczny wodór produkowany ze źródeł odnawialnych, choć wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej, jest potencjalnym rozwiązaniem: energia słoneczna może wytwarzać wodór, który następnie można magazynować i przekształcać w energię elektryczną. Dom w 2030 roku może całkowicie uniezależnić się od tradycyjnych paliw, co przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale także rachunkom domowym".

Poniższa infografika pokazuje, jaką rolę odgrywa dom spełniający cele "net zero" w transformacji energetycznej i jakie możliwości stwarza dla inwestorów.

CS3430_Q2_infographic_2022_non_discl_portrt_loc_PLPL_1-01V2.jpg