Income

Highlight

Globalne Badanie Inwestorów

17CZE 2016

Efekty inwestowania - nierealistyczne oczekiwania

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders ujawnia niepokojący trend wśród inwestorów, którzy oczekują zbyt wysokich dochodów przy krótkoterminowym podejściu do inwestycji. To może sprawić, że inwestorzy nie będą w stanie osiągnąć swoich celów inwestycyjnych.

Globalne Badanie Inwestorów

17CZE 2016

Globalne Badanie Inwestorów

17CZE 2016