Sustainability

Highlight

Globalne Badanie Inwestorów

27WRZ 2019

Czego inwestorzy oczekują od zarządzających funduszami?

Zarządzający powinni prioretyzować kwestie ochrony środowiska inwestując w spółki, według badania na 25000 inwestorach

2018

WRZESIEŃ

16WRZ 2018

Globalne Badanie Inwestorów

USA miażdży Europę w tabeli ligi inwestowania odpowiedzialnego społecznie zdominowanej przez rynki wschodzące.

Globalne badanie dotyczące odpowiedzialnych nawyków konsumenckich i działań inwestycyjnych daje Indonezji pierwsze miejsce, USA natomiast w tej lidze est jedynym krajem rozwiniętym w pierwszej dziesiątce.

16WRZ 2018

Globalne Badanie Inwestorów

W inwestowaniu odpowiedzialnym społecznie chodzi o uzyskanie wyższych stóp zwrotu, twierdzi większość inwestorów

Globalne badanie odnośnie zwyczajów konsumentów odpowiedzialnych społecznie i ich decyzji inwestycyjnych wskazuje, że większość inwestorów wierzy, że inwestycje odpowiedzialne społecznie mogą pomóc w uzyskiwaniu wyższych stóp zwrotu.