Udostępnij

Dokumenty prawne

W tej części udostępniono dokumenty prawne i informacje o sposobie inwestowania dla następujących funduszy

Schroder ISF

Dokumenty prawne 
Schroder ISF („Spółka”) – zabezpieczone walutowo klasy jednostek uczestnictwa link
Schroder ISF - Podsumowanie zmian funduszy link
Podsumowanie stanu funduszy spółki Schroder ISF w odniesieniu do dyrektywy UE o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (z wyszczególnieniem typów jednostek uczestnictwa) link
Prospekt spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF link