Udostępnij

Dokumenty prawne

W tej części udostępniono dokumenty prawne i informacje o sposobie inwestowania dla następujących funduszy

Schroder ISF

Dokumenty prawne  
Schroder ISF – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) link
Schroder ISF („Spółka”) – zabezpieczone walutowo klasy jednostek uczestnictwa link
Schroder ISF - Podsumowanie zmian funduszy link
Podsumowanie stanu funduszy spółki Schroder ISF w odniesieniu do dyrektywy UE o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (z wyszczególnieniem typów jednostek uczestnictwa) link
Prospekt spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie półroczne spółki Schroder ISF link
Sprawozdanie roczne spółki Schroder ISF link

 

Schroder GAIA

Dokumenty prawne  
Schroder GAIA – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) - 07/04/2021 link