Udostępnij

Opis funduszy

Fundusze spełniające każde wymagania

Jak przystało na czołową firmę zarządzającą aktywami, spółka Schroders posiada kompleksową ofertę funduszy, uwzględniającą światowe rynki inwestycyjne. Wśród naszych zarejestrowanych w Luksemburgu parasoli SICAV1 znajdują się wszystkie typy aktywów tak, aby mogły spełniać wymagania każdego inwestora. Potrafimy dostosować się do prawie wszystkich profili ryzyka, oferując fundusze dające dostęp do głównych rynków, jak również fundusze bardziej wyspecjalizowane.

Schroder International Selection Fund

Rozbudowana oferta obejmuje wszystkie główne typy aktywów i rejony geograficzne. Produkty o zróżnicowanym stopniu ryzyka pozwalają inwestorom wybrać fundusz odpowiadający ich długoterminowym celom.

Schroder Alternative Solutions

Innowacyjne fundusze Schroder Alternative Solutions umożliwiają inwestycje alternatywne, takie jak w złoto, metale, rolnictwo i towary.

Podejście oparte na aktywnym zarządzaniu wielu profesjonalistów, należących do najlepszych zarządzających aktywami na całym świecie. 


1 SICAV (fr. Société d'investissement à capital variable) - spółka kapitałowa o charakterze inwestycyjnym; wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny