Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1814678782
Waluta: PLN
03/08/2020

up 0,2016 (0,05%)

Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz stawia sobie za cel wypracowywanie wzrostu wartości kapitału i dochodu w USD w wysokości 3-miesięcznego LIBOR +5% rocznie (pomniejszone o wydatki) w oparciu o okresy trzech lat kroczących, inwestując w szeroką gamę klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel ten zostanie osiągnięty, a Państwa kapitał jest narażony na ryzyko.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne.
Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w otwarte fundusze inwestycyjne. Jednakże w miarę wzrostu funduszu zarządzający zakłada, że fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może inwestować w obligacje o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji oceniającej wiarygodność kredytową).
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/05/2020 )

Wyniki dzienne % ( 03/08/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca 0,05
1 miesiąc 1,75
3 miesiące 6,26
6 miesięcy 1,91
1 rok 3,74
3 lata 0,00
5 lat 0,00

Wyniki miesięczne % ( 31/05/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
1 miesiąc 1,61
3 miesiące 0,12
6 miesięcy -1,05
Od początku roku -2,18
1 rok 1,71
3 lata 3,82

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/05/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
3 lata 1,26
Od uruchomienia 2,17

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
1 rok 7,32
2 lata -3,45
3 lata 5,61

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/03/2020 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 Acc
2020 -4,59
2019 0,36
2018 3,67

Przegląd

Klasa aktywówStrategie wielu klas aktywów
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemSimon Doyle
Data uruchomienia funduszu07/12/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa16/05/2018
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna13,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %

1 Do 3% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 3.09278% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1814678782
SEDOLBG13K21
BloombergSCHGA1P LX
CUSIPL8147B752
ReutersLU1814678782.LUF
Valoren41645677

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec