/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Strategiczne Rozwiązania

"Nasze rozwiązania inwestycyjne celnie adresują to, co jest dla naszych Klientów najważniesze. Czy jest to dostarczanie regularnego dochodu, rosnących stóp zwrotu czy odpowiedzialne inwestowanie w sposób, który sprzyja społeczeństwu i respektuje środowisko naturalne." 

Peter Harrison
Group Chief Executive

Stworzone wokół Twoich potrzeb

Dla Schroders nie ma dwóch jednakowych Klientów. Od współpracy z największymi na świecie instytucjami finansowymi, po pomaganie rodzinom w regularnym oszczędzaniu na lepszą przyszłość, poradzimy sobie w każdych warunkach. Aby to osiągnąć nasza oferta jest ustrukturyzowana wokół 10 Strategicznych Rozwiązań, które łącznie spełniają zróżnicowane wymagania Klientów. 

Zwiększenie współpracy

​​Aby zapewnić naszym Klientom większe korzyści, zamiast koncentrowania się na poszczególnych produktach, nasze Strategiczne Rozwiązania pozwalają nam usprawniać współpracę między naszymi zespołami inwestycyjnymi. Oznacza to, że każdy zespół dzieli się wiedzą, jednak wciąż ma otwartą drogę do innowacyjności, prowadzenia badań oraz inwestowania zgodnie z własnym przeświadczeniem.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.