/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/high-alpha20equity20wthie.svg

Akcje z wysokim wskaźnikiem Alpha

Ukierunkowanie na wyższe stopy zwrotu z akcji dzięki aktywnemu zarządzaniu.

Odwiedzamy spółki, w które inwestujemy Używamy szczegółowych zbiorów danych dla dodatkowej przewagi Decydujemy gdzie inwestować (a czego unikać) Duży zespół analityczny o globalnym zasięgu Dlaczego akcje? Dążymy do zidentyfikowania niewłaściwych wycen na poziomie pojedynczych akcji Istotna ekspertyza inwestycyjna Źródło: Schroders WWW Lata Przykład ilustrujący Wyniki (%) Indeks wzrost stopy zwrotu źródło dochodu wzrost wartości kapitału Akcje mają potencjał, aby zapewnić Ci: 150 profesjonalistów w 13 krajach 17 specjalistów ESG*, posiadających ponad 160 lat doświadczenia 20 analityków danych, mający razemponad 200 lat doświadczenia 10,000 spotkań ze spółkami w ciągu roku Ponad Źródło: Schroders. Zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders. 30 czerwca 2019 r. *Z obszaru analizy środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ang. ESG) Potencjalna dodatkowa stopa zwrotu lub "Alpha" Dlaczego fundusze z wysokim wskaźnikiem Alpha? Cel aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych Fundusze akcyjne z wysokim wskaźnikiem Alpha Dlaczego akcje? Dążymy do zidentyfikowania niewłaściwych wycen na poziomie pojedynczych akcji Istotna ekspertyza inwestycyjna Źródło: Schroders 150 profesjonalistów w 13 krajach Ponad 17 specjalistów ESG*, posiadających ponad 100 lat doświadczenia 20 analityków danych, mający razemponad 200 lat doświadczenia 10,000 spotkań ze spółkami w ciągu roku Ponad Źródło: Schroders. Zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych Źródło: Schroders. 30 czerwca 2019 r. *Z obszaru analizy środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ang. ESG) Dlaczego fundusze z wysokim wskaźnikiem Alpha? Cel aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych Lata Przykład ilustrujący Indeks Potencjalna dodatkowa stopa zwrotu lub "Alpha" Fundusze akcyjne z wysokim wskaźnikiem Alpha Wyniki (%) Decydujemy gdzie inwestować (a czego unikać) Odwiedzamy spółki, w które inwestujemy Używamy szczegółowych zbiorów danych dla dodatkowej przewagi WWW wzrost stopy zwrotu źródło dochodu wzrost wartości kapitału Akcje mają potencjał, aby zapewnić Ci: Duży zespół analityczny o globalnym zasięgu

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.

Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.

 Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 

Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.

Na terytorium Ameryki Północnej

Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. 

Wszyscy pozostali użytkownicy

Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.