/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/credit20sq_gray.svg

Obligacje Korporacyjne

Inteligentnie zbudowane rozwiązania w zakresie instrumentów dłużnych.

Obligacje korporacyjne oferują zachęcające możliwości

Przy rentownościach utrzymujących się na skrajnie niskich poziomach, Twoje aktywa muszą pracować ciężej, żeby wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko oraz dochód dla Twoich klientów. Dotyczy to szczególnie obligacji rządowych, których rentowności spadły do bezprecedensowych minimów. W takim środowisku aktywnie zarządzane portfele obligacji korporacyjnych są potencjalnym źródłem wyższych stóp zwrotu, atrakcyjnego dochodu i dywersyfikacji. 

Inteligentna precyzja

Przy tysiącach emitentów do wyboru, obligacje korporacyjne to bardzo zróżnicowana i rosnąca klasa aktywów. Aby wyłapać najlepsze okazje, jednocześnie unikając niebezpieczeństwa, fundusze obligacji korporacyjnych muszą być zarządzane inteligentnie i precyzyjnie. Żeby robić to efektywnie i działać szybko, gdy pojawiają się pomysły inwestycyjne, należy opierać się na dogłębnej, ukierunkowanej na przyszłość analizie oraz na doświadczeniu. 

Globalna perspektywa

W połączonym i współzależnym świecie globalna perspektywa jest kluczowa w podejmowaniu najlepszych decyzji. W swoich szeregach mamy w przybliżeniu 100 ekspertów w 9 lokalizacjach na całym świecie, którzy zapewniają lokalną ekspertyzę i wgląd w rynek. Nasze zespoły ds. obligacji korporacyjnych są częścią multidyscyplinarnej platformy badawczej w Schroders, która może korzystać z wiedzy naszych wewnętrznych ekspertów w zakresie akcji, ESG, surowców, nieruchomości, itd. 

Zakres oraz elastyczność

Posiadamy odpowiedni poziom zasobów, aby zagwarantować, że każda okazja jest dogłębnie analizowana, oszacowany jest potencjał zwrotu i ocenione są czynniki ryzyka. Mimo to zachowujemy elastyczność, aby szybko reagować i działać z przekonaniem, dążąc do zapewnienia wartości na każdym etapie cyklu koniunkturalnego. 

Zróżnicowany zakres możliwości

Schroders posiada długą historię budowania solidnych portfeli obligacji korporacyjnych dla klientów poszukujących wzrostu, dywersyfikacji i dochodów.

Posiadamy jedną z najbardziej zróżnicowanych na rynku ofertę produktów, dedykowanych obligacjom korporacyjnym. Wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i oferujemy zróżnicowaną paletę strategii, skonstruowanych w celu dostarczenia wartości w szeregu odmiennych aspektów. Obejmują one regiony geograficzne, rynki oraz poziomy ryzyka i są zaprojektowane by zapewnić rezultaty, wymagane przez Ciebie i Twoich klientów.  

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Wzrost stóp procentowych co do zasady wywołuje spadek cen obligacji. 

Pogorszenie jakości finansowej emitenta może powodować, że wartość obligacji spadnie lub stanie się bezwartościowa.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki Północnej Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. Wszyscy pozostali użytkownicy Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London. EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.