/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/emerging20markets20wthie.svg

Rynki Wschodzące

Dogłębna analiza aby pomóc wychwycić okazje wzrostowe z rynków wschodzących.

Znaczący potencjał wzrostowy

Znaczenie rynków wschodzących dla globalnej gospodarki istotnie wzrosło, w dużej mierze dzięki Chinom. W 1980 r. gospodarki wschodzące odpowiadały za około 20% globalnego PKB. Dzisiaj ich udział jest równy 40%1

W tym czasie ich rynki kapitałowe rozwinęły się i pogłębiły, jednak ich gospodarcze znaczenie pozostaje niedostateczne. 

Rynki wschodzące odpowiadają za około 23%2 i 18%3 podlegających obrotowi instrumentów z odpowiednio rynków akcji4 oraz długu5. Stanowią jednak zaledwie 13% i 6% najczęściej wykorzystywanych benchmarków akcyjnych i obligacyjnych. Taka anomalia nie może być ignorowana. 

Rynki wschodzące przechodzą zmiany

Oczekujemy, że rynki wschodzące wciąż będą rosły szybciej niż gospodarki rozwinięte. Industrializacja, urbanizacja oraz kreowanie majątku klasy średniej powinny skutkować pogłębianiem się oraz liberalizacją rynków kapitałowych. Zatem wraz z upływem czasu będą lepiej odzwierciedlały możliwości gospodarcze oraz znaczenie świata rozwijającego się. 

Rosnący poziom zamożności na rynkach wschodzących będzie prawdopodobnie przyczyniał się do wzrostu popytu na ich rynkach akcyjnych i dłużnych oraz prowadził do rozwoju powstających rynków oszczędnościowych. 

Aktywne podejście do inwestycji może być najlepsze

Wierzymy, że rynki wschodzące są nieefektywne i przeanalizowane w niewielkim zakresie. 

Kontrolowane przez państwo spółki wciąż odpowiadają za znaczną część indeksów akcji z rynków wschodzących. Na wyniki tych firm w istotnej mierze mogą wpłynąć nagłe zmiany w polityce rządowej. Aktywne podejście, które czerpie z głębokich lokalnych zasobów, w większym stopniu umożliwia poruszanie się wśród takich wydarzeń.

Podobnie, niezbędny jest znaczny wkład jakościowy i wiedza lokalna, aby zidentyfikować kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG), które mogą stworzyć znaczącą różnicę w stopach zwrotu z rynków wschodzących.

W przypadku instrumentów dłużnych z rynków wschodzących nie tylko pasywne ETF-y (exchange-traded funds) mają tendencję do osiągania wyników słabszych od swoich benchmarków. Najbardziej powszechnie wykorzystywane indeksy są ściśle skoncentrowane i nie uwzględniają znacznej części dostępnych możliwości.  Aktywne zarządzanie umożliwia dostęp do pełnej palety instrumentów dłużnych z rynków wschodzących. 

Dlaczego Schroders?

Posiadamy prawie 130 specjalistów od inwestycji na rynkach wschodzących, w 14 lokalizacjach na całym świecie, którzy analizują szereg klas aktywów z tych regionów*. Nasze zespoły specjalistów wypracowały własne procesy inwestycyjne, nieobciążone rozwiniętym w centralach "uniwersalnym" podejściem.  Oznacza to, że istnieje poważna debata intelektualna pomiędzy różnymi zespołami, które kwestionują i analizują swoje poglądy. Wraz z naszymi głębokimi korzeniami w wielu krajach wschodzących, włączając w to wiele operujących lokalnie jednostek biznesowych, wspólne przedsięwzięcia i partnerstwa, posiadamy silną pozycję, aby lepiej zarządzać inwestycjami Twoich Klientów i dostarczać wyniki, jakich nasi Klienci oczekują.

Bogactwo wyboru

Specjalizujemy się nie tylko w jednym obszarze. Nasza ekspertyza obejmuje akcje, instrumenty dłużne, strategie wielo-aktywowe, inwestycje w oparciu o modele ilościowe oraz aktywa niepubliczne. Oznacza to, że posiadamy jedną z najszerszych ofert strategii, aby pomóc Twoim klientom wykorzystać możliwości wzrostu na rynkach wschodzących. Dodatkowo istnieją opcje dopasowane do wielu celów inwestycyjnych klienta.

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki wschodzące narażone są na większe ryzyko polityczne, prawne, ryzyko związane z drugą stroną transakcji oraz ryzyko operacyjne.

*Źródło: Schroders, na dzień 30 września 2019 r.

1Źródło: MFW na koniec grudnia 2017 r. 2 Źródło: Factset, MSCI na koniec grudnia 2017 r. 3Źródło: Bank of America Merrill Lynch Global Research, grudzień 2016 r.4 MSCI AC World. Źródło Factset, MSCI na koniec grudnia 2017 r.5Bloomberg Barclays Global Aggregate. Źródło: FIA, na koniec grudnia 2017 r.

Ważne informacje:Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki Północnej Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. Wszyscy pozostali użytkownicy Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London. EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.