/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute20returns20white.svg

Płynne inwestycje alternatywne

Dywersyfikacja tradycyjnych klas aktywów.

Pomoc w konstrukcji solidniejszych portfeli

Nadzwyczajna polityka monetarna, z którą mamy do czynienia od kryzysu finansowego, doprowadziła do zniekształcenia stóp zwrotu z inwestycji i zacieśniła relację pomiędzy akcjami, obligacjami i nieruchomościami. To sprawia, że osiągnięcie efektywnej dywersyfikacji stało się znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Włączenie do portfeli płynnych inwestycji alternatywnych ma potencjał, by rozwiązać ten problem, dążąc do zapewnienia dywersyfikacji portfeli Twoich Klientów. 

Skoncentrowanie na dodatnich stopach zwrotu

Istnieje wiele różnych rodzajów płynnych inwestycji alternatywnych. Jednakże mają one pewne cechy wspólne. Mogą one zapewnić rzeczywistą dywersyfikację, jednocześnie dążąc do wzmocnienia profilu ryzyko/zysk dla portfela w różnych warunkach rynkowych. Aby osiągnąć swoje cele mogą one również wykorzystywać zaawansowane narzędzia, jak instrumenty pochodne bądź techniki inwestycyjne, takie jak sprzedaż krótka. Istotnym jest, aby mieć na uwadze, że płynne inwestycje alternatywne nie zapewniają gwarancji kapitału i mogą wystąpić okresy strat dla inwestorów. W niektórych przypadkach straty mogą być znaczące. 

Dostęp do świata specjalistycznej wiedzy

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zbudowaliśmy jedną z największych na świecie ofertę funduszy płynnych inwestycji alternatywnych. Nasza paleta wewnętrznie zarządzanych strategii uzupełniona jest o starannie wyselekcjonowane produkty płynnych inwestycji alternatywnych, które są zarządzane przez firmy zewnętrzne i są zazwyczaj trudno dostępne. Oferowane są one w sposób płynny, przejrzysty i uregulowany, poprzez naszą platformę inwestycyjną o nazwie GAIA.

Oferta zróżnicowana ze względu na cele

Nasza gama płynnych inwestycji alternatywnych jest budowana w celu osiągnięcia przez inwestorów trzech kluczowych celów. Obejmują one strategie inwestycyjne dążące do wzrostu kapitału; strategie inwestycyjne, które wykazują niską lub zerową korelację z głównymi ryzykownymi klasami aktywów, takimi jak akcje, obligacje, waluty i surowce; a także strategie inwestycyjne dążące do zapewnienia pewnego poziomu zabezpieczenia przed rosnącą inflacją. Dla szerokiego zakresu potrzeb Klientów oferujemy zróżnicowaną paletę rozwiązań, które mogą być pomocne.

Jakie są zagrożenia?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że produkty płynnych inwestycji alternatywnych osiągną swój cel.

Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.

Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 

Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.

Na terytorium Ameryki Północnej

Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. 

Wszyscy pozostali użytkownicy

Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.