/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/multi-asset20solutions20sq_gray.svg

Portfele Wielo-Aktywowe

Pomoc w osiąganiu lepszych rezultatów.

Wyniki mają znaczenie

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że wyniki mają dla inwestorów większe znaczenie niż stopy zwrotu w relacji do konkretnych indeksów lub benchmarków. W niepewnym świecie wielu klientów poszukuje przewidywalności i konsekwencji oraz chce, by ich pieniądze były zarządzane w sposób spójny z długoterminowymi celami. W tym miejscu pomóc mogą rozwiązania wielo-aktywowe.

Trzeba szukać rzeczywistej dywersyfikacji

Prosta mieszanka akcji i obligacji prawdopodobnie nie zapewni różnorodności oraz elastyczności, których potrzebują Twoi klienci. Zamiast tego wymagana jest bardziej przemyślana i szersza kombinacja klas aktywów, włączając w to innowacyjne źródła stóp zwrotu, takie jak towary, infrastruktura oraz nieruchomości. Portfel z prawdziwą dywersyfikacją ryzyka ma większą szansę na przetrwanie na trudnych rynkach. 

Aktywna alokacja jest kluczem

Aktywna alokacja pomiędzy oraz w ramach różnych klas aktywów może z upływem czasu dodać znaczącą wartość dla Twoich klientów.  Jest to prawdą zwłaszcza w dzisiejszym środowisku niskich stóp procentowych, które prawdopodobnie utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie podejście wymaga jednak znacznej ilości czasu, doświadczenia i zasobów do opanowania; czasu i zasobów, które nie zawsze mogą być dostępne dla zapracowanych doradców jak Ty. 

70 lat doświadczenia

Nasze rozwiązania multi-asset czerpią z ekspertyzy inwestycyjnej całej naszej firmy, w celu dostarczenia zakładanych wyników, które odpowiadają różnorodnym, długoterminowym celom inwestycyjnym.  Z powodzeniem zajmujemy się tym od ponad 70 lat. 

Nasz zespół multi-asset składa się z ponad 100 osób na terytorium USA, Europy oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Zespół wspólnie przeszukuje świat pod kątem najlepszych pomysłów inwestycyjnych, niezależnie od ich rodzaju bądź położenia geograficznego. Następnie dokładnie analizujemy i łączymy te pomysły w szereg produktów, by odpowiadały zróżnicowanym wymaganiom.

Fundusze lepiej dopasowane do celów inwestycyjnych

Zbudowaliśmy nasze produkty tak, aby były dostosowane do potrzeb naszych klientów. Od strategii dążących do pokonania inflacji wraz z upływem czasu, po fundusze dostarczające zróżnicowany strumień stabilnego dochodów - oferujemy rozwiązania odpowiadające zróżnicowanym celom. 

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Inwestycje alternatywne mogą być bardziej zmienne niż akcje czy obligacje, a ich spieniężenie trudne w krótkim okresie.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki Północnej Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. Wszyscy pozostali użytkownicy Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londyn EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.