/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Aktywa Niepubliczne

Dostęp do wyspecjalizowanych możliwości inwestycyjnych.

​ Inne źródła dochodu 

​Aktywa prywatne to inwestycje, które zazwyczaj nie są notowane na giełdzie i nie są przedmiotem obrotu na rynku publicznym. Z tego powodu często mogą one posiadać niższą zmienność niż ich publiczne odpowiedniki, oferować korzyści wynikające z dywersyfikacji oraz nieskorelowane stopy zwrotu. Inwestorzy lub zarządzający zazwyczaj potrzebują specjalnych relacji, by uzyskać dostęp do takiego typu aktywów.

Jako alternatywne źródło dochodu  aktywa prywatne mogą poprawić dywersyfikację portfeli inwestycyjnych i zaoferować potencjalny wzrost kapitału, by pomóc w osiągnięciu długoterminowych celów.

Dlaczego przy inwestowaniu w aktywaprywatne warto wybrać firmę Schroders?

Inwestując w aktywa prywatne istotnym jest, by wybrać silnego i stabilnego partnera, który potrafi zapewnić niezrównaną ekspertyzę i właściwą paletę rozwiązań.

Schroders posiada długą historię inwestowania w prywatne aktywa oraz szeroką platformę, na której zapewniamy inwestorom dostęp do pełnej gamy możliwości inwestycyjnych. Uważamy, że najlepszym podejściem do inwestowania w aktywa prywatne jest przyjęcie długoterminowej perspektywy i po przeprowadzeniu dokładnej analizy wielopłaszczyznowej wybieranie tylko tych, którzy oferują najlepszy profil zysku do ryzyka.

Specjalizacja

Inwestowanie w prywatne aktywa wymaga wiedzy i doświadczenia. Nasi profesjonaliści zajmujący się inwestowaniem są specjalistami w odpowiednich obszarach szerokiej palety prywatnych aktywów. Pracują nad odnajdywaniem okazji, długoterminowych trendów i tematów inwestycyjnych, które mogą uzupełniać portfele akcji i obligacji. Posiadamy spójny proces angażowania kapitału inwestorów i na poziomie instytucjonalnym nadzorujemy każdą inwestycję.

Rozwiązania

W odniesieniu do aktywów prywatnych przyjmujemy podejście zadaniowe, zapewniając naszym inwestorom szeroką gamę możliwości, które posiadają potencjał do dostarczenia wyższych stóp zwrotu, niższego ryzyka oraz zwiększenia dywersyfikacji portfeli. Dzięki wielkości i zakresowi naszej działalności możemy zaoferować prawdziwie zróżnicowaną paletę rozwiązań w zakresie aktywów niepublicznych.

Długoterminowe tematy i możliwości inwestycyjne

Prywatne aktywa to szeroka gama różnych typów okazji inwestycyjnych.

Te klasy aktywów oferują potencjał atrakcyjnego dochodu lub wzrostu wartości kapitału, jednak przy tradycyjnym podejściu mogą być trudno dostępne.

Każdy z obszarów prywatnych aktywów reaguje na inne czynniki, więc stopy zwrotu mogą nie poruszać się zgodnie z głównymi rynkami akcji. Mogą one również posiadać wysoki próg wejścia w inwestycję oraz mogą być skomplikowane i niepłynne, więc ważna jest specjalistyczna wiedza.

W Schroders zdajemy sobie sprawę, że prywatny charakter transakcji na tych klasach aktywów czyni je bardziej złożonymi oraz mniej płynnymi niż w przypadku aktywów notowanych na giełdzie. Dlatego koncentrujemy się na takich aktywach prywatnych, gdzie inwestycje bazowe potrafią generować przepływ gotówki, który jesteśmy w stanie obliczyć i analizować.

Finansowanie infrastruktury


Dostęp do rozwoju gospodarczego w przyszłości

Papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami

Inwestowanie w ubezpieczenia

Private EquityWykorzystywanie przedsiębiorstw o wyższym wzrości

NieruchomościInwestowanie na wczesnym etapie

Obligacje sekurytyzacyjne


Mozliwości w alternatywnych instrumentach dłużnych

Rozwiązania w zakresie prywatnych aktywów

Podejście portfelowe

Ostrzeżenie przed ryzykiem

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych stóp zwrotu i mogą nie zostać powtórzone.
Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.
Inwestycje alternatywne mogą być bardziej zmienne niż akcje czy obligacje, a ich spieniężenie trudne w krótkim okresie. Aktywa niepubliczne oferują mniejszą płynność niż papiery wartościowe notowane na giełdzie. Prosimy o wzięcie pod uwagę: to nie jest pełna lista czynników ryzyka, a raczej przegląd części z nich.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.