/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/retirement-white.svg

Zabezpieczenia Emerytalne

Poprawa warunków Twoich Klientów w "podróży ku emeryturze".

Możliwości zabezpieczeń emerytalnych

Emerytura staje się coraz istotniejszą kwestią dla Twoich klientów, ponieważ odpowiedzialność za nią przesuwa się z rządów i przedsiębiorstw na osoby indywidualne. Aktualnie wiele osób nie ma innego wyboru niż wziąć większą odpowiedzialność za swoją emeryturę. Stwarza to możliwości dla tych osób, które chcą zaangażować się w inwestycje, by czerpać z nich potencjalne zyski na emeryturze. 

Bogate doświadczenie

Zasady i regulacje w zakresie emerytur mogą być złożone i trudne w interpretacji. Firma Schroders posiada dogłębną wiedzę na temat wszystkich aspektów "podróży ku emeryturze". Posiada również długą historię w zaspokajaniu potrzeb oszczędzających na ten cel bądź już na niej przebywających. Rozumiemy uwarunkowania emerytalne dla osób indywidualnych, doradców finansowych oraz dla systemów emerytalnych na poziomie globalnym i krajowym. Wykorzystujemy ten szeroki wachlarz doświadczeń i ekspertyz, przekazując informacje o naszych produktach i rozwiązaniach inwestycyjnych. 

Horyzont długoterminowy

Zawsze stosowaliśmy długoterminowe podejście do inwestowania, które jest spójne z horyzontem czasowym wielu osób oszczędzających na emeryturę. Naszym celem jest dostarczenie wysokich, stabilnych stóp zwrotu w długim terminie. Wielu naszych klientów, zarówno dużych jak i małych, jest z nami od dekad. Pomogliśmy im przejść przez każde stadium procesu. 

Aktywność na emeryturze

Wierzymy w potencjał aktywnego zarządzania, aby spełniać potrzeby Twoich klientów w pełniejszym stopniu. Indeksy nie są skonstruowane tak, by osiągać cele w prawdziwym świecie. Jest nim dla przykładu osiąganie na emeryturze wzrostu wartości środków spójnego z inflacją i jednoczesnym czerpaniem zysku w skali 4% rocznie. W tym miejscu pomóc może aktywne zarządzanie. Przy wykorzystaniu analiz, umiejętności oraz doświadczenia aktywne zarządzanie posiada potencjał do oferowania szerokiej palety rozwiązań, które są lepiej dostosowane do osiągnięcia określonego celu emerytalnego.

Produkty na każdy etap "podróży ku emeryturze"

Nasze fundusze obejmują całość "podróży ku emeryturze" - od tych, które zapewniają stopę zwrotu powyżej inflacji w fazie zarabiania i oszczędzania po te, które zapewniają źródło dochodu na życie na późniejszych etapach emerytury. Istnieje możliwość dostosowania do wielu wymagań.

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje:Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki Północnej Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. Wszyscy pozostali użytkownicy Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.